← Gå tilbake

Å melde bekymring

Alvorlig sykdom medfører gjerne at du som pårørende har mange bekymringer. Å vite hva du kan gjøre og hvem du kan ta kontakt med dersom du blir ekstra bekymret kan bidra til at du kjenner deg litt mindre hjelpeløs.
shutterstock_543053101_medium
Dersom du er bekymret for helsetilstanden til den som er syk er det som regel klokt å ta kontakt med fastlege og andre ansvarlige behandlere. De kan gi råd og veiledning om hva du skal se etter og når du bør be om mer hjelp. Dersom pasienten har samtykket til at du som pårørende kan få informasjon kan de informere nærmere om behandlingen og oppfølgingen som gis.

Eksempel på hva du kan melde bekymring om:
  • Generell helsetilstand og funksjon i hverdagen
  • Pasientens oppfølging av behandlingen
  • Effekt av behandlingen
  • At den som er syk er en fare for seg selv eller andre
  • Svikt i hjelpen
  • Pasienten har grunnleggende behov som ikke blir dekket

Når du er bekymret for om den som er syk får god nok helsehjelp bør du drøfte saken med den som er syk først.


Dersom kommunikasjonen din med den som er syk er vanskelig, kan du drøfte saken med pasient- og brukerombudet. Noen har også nytte av å diskutere dette med andre nærpersoner. For andre er bruker- og pårørendeorganisasjoner gode støttespillere.

Du kan utforme en bekymringsmelding som du sender til fastlege eller kommuneoverlege, med kopi til fastlege. Dersom du er bekymret for helsetilstanden til den som er syk og har spørsmål om han eller hun får riktig og tilstrekkelig behandling; Ring gjerne pasient- og brukerombudet for råd og veiledning.
Nasjonalt legevaktnummer: 116 117
Ved akutt fare for liv eller helse: 113
Ved akutt fare for utøvelse av vold: 112

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten