← Gå tilbake

Klage

Når du som nærmeste pårørende representerer den som er syk, har du rett til å klage dersom du vurderer at den som er syk ikke har fått oppfylt sine rettigheter. Som nærmeste pårørende kan du også klage dersom du mener du ikke har fått mulighet til å ivareta rettighetene til den som er syk, godt nok.
Som nærmeste pårørende kan du klage (på vegne av pasient som ikke kan klage selv) på:
 • Nødvendig helse- og omsorgstjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten (blant annet behandling, oppfølging, utskrivelse og ventetid)
 • Å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Vurdering og fornyet vurdering
 • Fritt behandlingsvalg
 • Individuell plan og koordinator
 • Syketransport
 • Informasjon og medvirkning
 • Vern mot spredning av opplysninger
 • Samtykke til helsehjelp
 • Journalinnsyn
 • Samvær for barn med foreldre i helseinstitusjon
 • Barns rett til aktivitet i helseinstitusjon
 • Helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen

Som nærmeste pårørende kan du også klage på at du ikke får oppfylt dine rettigheter som nærmeste pårørende. 


Les mer om hvor du kan sende klagen, saksgang og hva du kan skrive i klagen her.

Ved bruk av tvang i Psykisk helsevern er klageinstansen kontrollkommisjonen på det enkelte helseforetak. Les mer om dette her.
Ta kontakt med pasient- og brukerombudet i ditt fylke ved behov for bistand til å klage.
Når du som nærmeste pårørende representerer den som er syk, har du rett til å klage dersom du vurderer at den som er syk ikke har...
I noen tilfeller er det grunnlag for å yte hjelp mot pasientens vilje. Dette er krevende situasjoner for den som er syk og for på...
Alvorlig sykdom medfører gjerne at du som pårørende har mange bekymringer. Å vite hva du kan gjøre og hvem du kan ta kontakt med ...

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


– Eg meiner ein må bli kjent med ein person med Down syndrom før ein meiner noko om folk med Downs eller om syndromet, slår Tone Grindland fast.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten