Rettigheter
Tilbake_pil
Tilbake

Støtteordninger og økonomiske rettigheter for pårørende

De fleste rettigheter ved sykdom er knyttet til den som er syk. Noen støtteordninger vil imidlertid utløse en økonomisk kompensasjon for pårørende basert på den hjelpen de yter til den som er syk.
shutterstock_784490098
Støtte til reise- og oppholdsutgifter
Pleiepenger
Omsorgsstønad
Omsorgsspenger
Velferdspermisjon
Grunnstønad og hjelpestønad
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut