Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
Ta vare på familien
Tilbake_pil
Tilbake

Å snakke med barn og unge om sykdom

Å snakke med barn om sykdom kan lette deres bekymringer, hjelpe dem til å forstå og mestre situasjonen.
shutterstock_1090254734
Å forstå situasjonen vi lever i, er av stor betydning for å takle påkjenninger og stress. Dette gjelder både for voksne og barn.

Barn og unge trenger et språk for det de opplever og ord som hjelper dem å forstå sammenhengen de er i. De trenger å vite at det går an å snakke om det som er vanskelig og at det er lov å stille spørsmål. Å ha et felles språk bidrar til samhørighet, mening og gjør krevende situasjoner med sykdom mulig å håndtere. Du kan ikke gå ut fra at barn og unge har nødvendige erfaringer og ord som hjelper dem å håndtere sine opplevelser.
 

Barn beskyttes ikke med taushet.

Maria Mowé, psykolog, vokste opp med psykisk syk mor, 2011
 
Det er foreldrene som kjenner barna sine best og som er de nærmeste til å snakke med dem. Når sykdom rammer, er det likevel ikke lett å vite hva du bør fortelle når og hvilke ord som er best å bruke. Husk da at barn tåler smertefulle beskjeder om sykdom og død. De vil heller involveres enn å holdes utenfor. Gjennom å gi oppdatert og sannferdig informasjon viser du at du er til å stole på. Det barn og unge risikerer å høre fra andre, trenger de å høre fra foreldrene først.

Barn er observante og oppfatter raskt forandringer i detaljer og rutiner. De får med seg ansiktsuttrykk, hører endringer i stemmen din, og er svært sensitive for følelsesuttrykk. Det er derfor lurt å informere barn tidlig når sykdom rammer. Venter du for lenge risikerer du at barn og unge blir gående alene med sine bekymringer.  

Noen voksne syns det er vanskelig å snakke med barn og unge fordi de er bekymret for at det vil bli en ekstra belastning for dem. Det motsatte er som regel tilfelle.
Forbered deg når du skal snakke med barna
Barn kan ha behov for følgende informasjon om den som er syk
Barn kan ha behov for følgende informasjon om sin egen situasjon
Infolapp%20med%20binders

Det finnes ressurser som kan være til hjelp

Her kan du kan finne forslag til konkrete formuleringer og samtaleverktøy:
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut