Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
Ta vare på deg selv
Tilbake_pil
Tilbake

Din egen helse

Sykdom, avhengighet og funksjonsnedsettelser hos noen vi står nær kan være krevende både følelsesmessig, sosialt og praktisk. Kunnskap om hva som er vanlig, kan hjelpe deg å gjenkjenne og dermed forebygge eller begrense følelsesmessige og helsemessige utfordringer.
shutterstock_1095092534
Hvordan du som pårørende reagerer, vil avhenge av en rekke forhold. Vi har ulikt tempo og er ulike i væremåte. Det spiller også en rolle hvem som er syk, hvilken sykdom det gjelder, og om det finnes mulighet for behandling og tilfriskning.
 

Husk at alle følelser er tillatt. Det
er naturlig å reagere når en nær
person rammes av sykdom.

– Kari Bøckmann                  

Forholdet til den som er syk, hvordan vedkommende håndterer situasjonen, kulturelle forhold, og kommuniksasjonen med hjelpeinstanser, vil ha betydning for hvordan du opplever belastningen. I tillegg vil dine egne forutsetninger, historie og samlede omsorgsoppgaver påvirke hvordan du reagerer.

Pårørende vil ofte reagere ulikt avhengig av relasjonen til den syke og til hverandre. 


Vanlige reaksjoner og belastninger


Mange pårørende kan oppleve søvnproblemer, nedsatt konsentrasjon og hukommelse, følelser som sinne, skam, skyld, sorg og ensomhet. Forandringer i energinivå, alkoholforbruk, apetitt og sexlyst er også vanlig.
Konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse
Bekymring over tid
Når gleden forsvinner
Sinne og frustrasjon
Ensomhet
Skam og skyldfølelse
Fysiske helseproblemer og søvnvansker
Overbelastning
Opplevelsen av styrke og mening
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Sist oppdatert: 4. april 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut