Ta vare på deg selv
Tilbake_pil
Tilbake

Selvhjelpsmetoder for pårørende

Selvhjelp krever at du retter fokus mot deg selv og det som er vanskelig for deg som pårørende. Selvhjelp handler ikke om hvordan du skal forstå sykdommen og hva du skal gjøre for den som er syk. Det handler om deg og at du gjennom å være bevisst på egne tanker og handlinger, kan få mer kontroll og kjenne deg mindre overveldet.
shutterstock_1358990738
Bekymringskvarteret
Bekymringsskuffene
Selvhjelpsgrupper
Oppmerksomt nærvær
Selvhjelp handler om å forholde seg aktivt til situasjonen her og nå. Det handler om bevisstgjøring, erkjennelse, bearbeiding og aktive valg. Hva styrer dagene dine? Hvor mye av dagen bruker du på å bekymre deg over ting du ikke kan gjøre noe med?
 

Vi får tilbakemeldinger fra pårørende
om at det å lære seg å ta i bruk verktøy
for å kunne ta bedre vare på seg selv,
tillate seg mer egentid, få mer avstand
til egne reaksjoner og håndtere stress,
har fungert veldig godt.

– Inger Hagen, PIO 2013
 
Her presenteres noen metoder som kan hjelpe deg å håndtere bekymringer som blant annet går i ring. Det presenteres også en metode for å bevisstgjøre deg på hvordan du fortolker ulike situasjoner. 

Selvhjelpsmetoder er ingen rask løsning. For de fleste er det hardt arbeid og en prosess som går over tid, der man gjerne faller tilbake til gamle mønstre underveis. Det er helt naturlig og forventet. Ikke gi opp! Gjennom bevisstgjøring og trening på alternative måter å forstå og håndtere situasjoner på, kan du på sikt oppleve større grad av kontroll over situasjonen din.
 

Ikke alle livsvansker har løsninger,
men de fleste kan håndteres 
på en ny måte.

Mestringsbok for pårørende - "NÆR" 


Boken er utviklet av PIO - Pårørendesenteret i Oslo, og kan bestilles på linken nedenfor.

​Boken er særlig beregnet på pårørende til mennesker med psykiske lidelser, men også andre pårørende vil finne nyttige tips, kunnskap og metoder i boken.

PIO - Pårørendesenteret i Oslo
Mestringsbok%20for%20pa%CC%8Ar%C3%B8rende
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Sist oppdatert: 10. mai 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut