Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Ta vare på deg selv
Tilbake_pil
Tilbake

Er du berørt av selvmord?

Når noen tar sitt eget liv, oppleves det ofte som et sjokk. Mange beskriver at selvmordet kommer som «lyn fra klar himmel». At noen man er glad i dør brått er i seg selv en dramatisk og belastende livshendelse. Når det som er død har forårsaket det selv, blir sorgen ekstra vond og vanskelig for dem som er igjen.
shutterstock_1099519037

Etterlatte kan kjenne på en fullstendig mangel på kontroll, de kan føle seg avvist av den som er død og kan føle på skyld og skam. Alle disse følelsene i tillegg til sorgen og tapet, gjør det tungt å være etterlatt etter selvmord.

Reaksjonene kan komme med én gang, men de kan også komme etter hvert. Alle mennesker er forskjellige, og reaksjonene man har som etterlatt vil naturlig nok variere fra person til person. Noen føler ikke så mye, og kjenner mere på tomhet. Alle reaksjoner er normale, og uløst av en forferdelig hendelse.

Mange beskriver opplevelsen av sjokk og at det som skjer ikke kjennes virkelig. Det er vanskelig å tro at det er sant at en person er død.

I tiden etter et selvmord, er det en del vanlige reaksjoner som mange etterlatte kjenner seg igjen i. Noen eksempler er selvbebreidelse, skyldfølelse og gjenopplevelse av det som skjedde.

Mange etterlatte kan slite med søvn og indre uro, eller opplever irritasjon og sinne. For mange er det vanskelig å konsentrere seg, og hukommelsen kan være nedsatt. Det er heller ikke uvanlig med kroppslige plager som smerter, muskelplager, hodepine eller magevondt. Mange kan kjenne seg tappet for energi.

Det er ikke helt uvanlig selv å få tanker om død og selvmord når en man var glad i har tatt sitt eget liv. I tillegg kommer sorgen og smerten over at den personen man er glad i ikke lever mer.

Infolapp%20med%20binders

Det finnes støttetilbud:

LEVE er en likepersonsforening som arbeider for å støtte etterlatte etter selvmord. De har utviklet flere gode brosjyrer som kan være til støtte og nytte for mennesker som har mistet noen i selvmord.

Leves ulike ressurser for etterlatte og pårørende:
Group%20947
Group%20947
Group%20947
Group%20947
Opprinnelig publisert: 27. januar 2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut