Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
Tilbake_pil
Tilbake

Ta vare på deg selv

Å være pårørende til noen som er rammet av alvorlig sykdom eller alvorlig nedsatt funksjonsevne, er krevende. Du, den som er syk og resten av familien trenger at du også har fokus på deg selv og din helse.
Når du står nær en som er syk, vil det viktigste være at den som er syk får så god behandling som overhodet mulig. Tjenestene må dekke behovene og være lett tilgjengelige. Få pårørende er opptatt av hva de selv trenger for å håndtere situasjonen. Egne behov kjennes uvesentlige.

Det behøver ikke å være noen motsetning mellom å støtte den som er syk og samtidig ivareta seg selv. Det å være aktivt deltakende og ta nødvendige pauser henger nøye sammen. Gjennom å ta vare på deg selv, kan du forebygge egen helsesvikt og sikre at du klarer å utføre de omsorgsoppgavene du ønsker å utføre – over tid.
 

Å være sliten og nedfor er ikke
et tegn på svakhet. Mest sannsynlig
har du vært sterk for lenge.

– Ole Brumm

Vi har alle ulike måter å håndtere belastende hendelser på. Det som er best for deg trenger ikke å være den beste løsningen for andre. Vi reagerer ulikt. Belastninger og følelsesmessige reaksjoner vil også være forskjellige i ulike situasjoner og sykdomsfaser.
 

Hvordan skal du klare å ta vare på deg selv?

Akutte situasjoner og kriser
Når sykdom vedvarer
Når sykdom fører til død
Hvilke endringer skjer i livets siste timer?

Hvordan kan du som pårørende håndtere dødsfallet og det som skjer på en best mulig måte? 
Les mer om dette på:
nhi.no

Vanlige spørsmål om døden:
kreftforeningen.no
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Sist oppdatert:
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut