Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Ta vare på den syke
Tilbake_pil
Tilbake

Hvordan støtte en som skader seg selv?

Det er mange mennesker som påfører seg selv ulike former for skader, både synlige og usynlige. Årsakene til at mennesker skader seg selv er ulike. Noen skader seg for å håndtere vanskelige følelser, mens andre skader seg for å føle noe i det hele tatt.
shutterstock_184531106
Det er mange ulike måter å skade seg selv på. Noen påfører seg sår på kroppen, mens andre kan utsette seg for risiko i trafikken eller i seksuelle relasjoner til andre. Bruk av rusmidler eller inntak av tabletter kan også være en form for selvskading.

Felles for mange er at de har vanskelig å finne andre måter å holde ut eller håndtere følelsene eller mangelen på følelser på.
 
Mange skader seg litt eller av og til, mens andre skader seg alvorlig og over lenger tid. Uansett kan det være nødvendig å få hjelp av andre med det som er vanskelig. Målet for behandling eller andre former for hjelp er å støtte mennesker til å finne ut av det som er vanskelig for å kunne gjøre noe med situasjonen. Støtte kan også hjelpe personen med til å finne andre måter å håndtere det vonde på i stedet for å skade seg selv. Selv om å skade seg kan gi en følelse av lettelse i øyeblikket, løser det ikke noe av det som er vanskelig på sikt. I tillegg kan det være helseskadelig å påføre seg selv skader.
 

Hjelp og støtte

Det er ikke alltid så lett å finne fram til et godt hjelpetilbud, men du kan være en støtte for den du kjenner og etter et tilbud som kan være til hjelp sammen med personen. I første omgang kan det være en idé å snakke med fastlege, helsesykepleier eller helsestasjon for ungdom. De skal vite hvor det er hjelp å få.

Når noen du står nær har det psykisk slitsomt, er du pårørende. Trenger du støtte for egen del, kan du kontakte Pårørendelinjen på 90 90 48 48 og snakke med fagpersoner. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning.
 

Fordommer og skam

Det er mange fordommer knyttet til selvskading. Du har kanskje hørt noen si «de vil bare ha oppmerksomhet» eller «de prøver bare å manipulere». Slike fordommer bidrar til å øke den skamfølelsen mange har over å skade seg. Skal det bli lettere å snakke om hvordan man har det, og at man skader seg, må man møtes med respekt og interesse.
 
Mennesker som skader seg kan være redde for å bli misforstått, avvist eller utsatt for andre negative reaksjoner, og holder ofte selvskadingen hemmelig.
 
Vil du være til støtte, er det fint å klare å snakke om selvskadingen med den som skader seg. Det er viktig å huske at det er ikke selvskadingen som er den viktigste grunnen til at du skal bry deg, men at den du kjenner har det vondt. 
Opprinnelig publisert: 25. januar 2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut