Selvhjelpsmetoder

Selvhjelp krever at du retter fokus mot deg selv og det som er vanskelig for deg som pårørende. Selvhjelp handler ikke om hvordan du skal forstå sykdommen og hva du skal gjøre for den som er syk. Det handler om deg og at du gjennom å være bevisst på egne tanker og handlinger kan få mer kontroll og kjenne deg mindre overveldet.
Bekymringskvarter
Bekymringsskuffene
SOAL mestringsverktøy
Den kognitive diamant
ABC-modellen
Selvhjelpsgrupper
Oppmerksomt nærvær
Selvhjelp handler om å forholde seg aktivt til situasjonen her og nå. Det handler om bevisstgjøring, erkjennelse, bearbeiding og aktive valg. Hva styrer dagene dine? Hvor mye av dagen bruker du på å bekymre deg over ting du ikke kan gjøre noe med?
 

Vi får tilbakemeldinger fra pårørende
om at det å lære seg å ta i bruk verktøy
for å kunne ta bedre vare på seg selv,
tillate seg mer egentid, få mer avstand
til egne reaksjoner og håndtere stress,
har fungert veldig godt.

– Inger Hagen, Pårørendesenteret i Oslo, 2013
 
Her presenteres noen metoder som kan hjelpe deg å håndtere bekymringer som går i ring, identifisere og sortere bekymringstanker samt avgrense hvor mye tid du bruker på å bekymre deg. Det presenteres også en metode for å bevisstgjøre deg på hvordan du fortolker ulike situasjoner. Kanskje har du mange irrasjonelle bekymringer og plagsomme tanker som bare er en plage og tapper deg for energi.

Selvhjelpsmetoder er ingen rask løsning. For de fleste er det hardt arbeid og en prosess som går over tid, der man gjerne faller tilbake til gamle mønstre underveis. Det er helt naturlig og forventet. Men ikke gi opp. Gjennom bevisstgjøring og trening på alternative måter å forstå og håndtere situasjoner på, kan du på sikt oppleve større grad av kontroll over situasjonen din.
 

Ikke alle livsproblemer har
løsninger,men de fleste kan
håndteres og mestres på en
ny måte.

Mestringsbok for pårørende - "NÆR" 


Boken er utviklet av PIO - Pårørendesenteret i Oslo, og kan bestilles på linken nedenfor.

​Boken er særlig beregnet på pårørende til mennesker med psykiske lidelser, men også andre pårørende vil finne nyttige tips, kunnskap og metoder i boken.

PIO - Pårørendesenteret i Oslo
Mestringsbok%20for%20pa%CC%8Ar%C3%B8rende

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten