← Gå tilbake

ABC-modellen

Fortolker du situasjonen rett?

Vi mennesker har en tendens til å fortolke situasjoner feil, særlig når vi er i krevende livssituasjoner og lever under stress. Pårørende kan ha nytte av å sette spørsmålstegn ved om måten de fortolker situasjoner på nødvendigvis er riktig.
  • Når du opplever at den som er syk ikke står opp om morgenen som avtalt, betyr det at han/ hun er lat og ikke respekterer deg?
  • Når du ikke får tak i behandlerne til den som er syk, betyr det at de ikke bryr seg om å snakke med deg?
  • Når du ikke rekker over alle oppgavene du har i hjemmet, betyr det at du ikke er bra nok?

Kanskje klarer ikke den som er syk å stå opp om morgenen på grunn av smertefulle symptomer og lite nattesøvn? Kanskje er det akutte hendelser som gjør at behandler ikke ringer tilbake eller at vedkommende ikke har fått beskjed om at han eller hun skulle ringe deg? Kanskje har du pålagt deg selv å skulle gjennomføre altfor mange oppgaver? Hvordan ville du vurdert innsatsen til en god venninne dersom hun var i samme situasjon som det du er?  

Vi skal være oppmerksomme på at hendelser ikke automatisk fører til en følelse. Mellom hendelsen og følelsen er våre tanker om, og fortolkninger av det som skjer. Noen ganger vil også den følelsen vi har i oss når noe skjer, farge måten vi oppfatter hendelsen på. Disse sammenhengene er vi ikke alltid bevisst på.   

Som pårørende i krevende situasjoner er det klokt å lære seg å sette spørsmål ved egne fortolkninger. Er du sikker på at den måten du forstår situasjonen på er riktig? Kan du spørre direkte? Er det informasjon du mangler? Er det alternative måter å forstå situasjonen på? Å trene seg til å bli mer oppmerksom på hvordan du fortolker situasjoner, kan bidra til at du ikke bare handler på automatikk. Det kan også forebygge at du utvikler et negativt tankesett om deg selv og andre.

Les mer om dette på kognitiv.no

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten