← Gå tilbake

Den kognitive diamant

Alt henger sammen - våre tanker, følelser, kroppsreaksjoner og handlinger

Som pårørende har du mer enn nok å forholde deg til. Å rette blikket innover og gå systematisk til verks med tanke på å bli mer bevisst på hva du tenker, hva du føler, hva du gjør og hva du kjenner i kroppen din framstår kanskje bare som en ekstra oppgave. Det kan være vanskelig å sette ord på dette. I tillegg er det kanskje ikke noe du ønsker å prioritere.
shutterstock_735101695
Når vi likevel vektlegger det å rette blikket innover så er det fordi det er så viktig å forstå disse sammenhengene. Hvordan påvirker de tunge tankene kroppen din og følelsene dine? Hvordan påvirker manglende søvn følelseslivet ditt? Dersom du kjenner deg fylt av glede; hva får den følelsen deg til å gjøre? Følelser, tanker, kroppsopplevelser og gjøremål påvirker hverandre gjensidig. De kan forsterke hverandre positivt og de kan forsterke hverandre negativt. Endres ett område så endres også de tre andre.

Eksempler: 
  • Sover du godt og spiser regelmessig har du mer energi til å være med andre, lettere for å tenke mer optimistiske tanker og større kapasitet til å kjenne etter på gode følelser.
  • Tenker du hva som kan gå galt hele tiden, fører det gjerne til tristhet og angst, lite energi og lyst til å oppsøke positive opplevelser samt uro i kroppen.
  • Er du sint så påvirker dette hva du tenker på, hva du gjør. Mange får også spenninger i kroppen.
  • Er du fysisk aktiv, kan dette gi deg større motstandskraft, lettere tanker og bedre følelser.

Det å bli bevisst på hvordan ulike elementer henger sammen betyr imidlertid ikke at det er så enkelt å gjøre noe med det.
 

Å være redd er en helt naturlig
følelse når noen du er glad i er
blitt syk.


Om du får sove om natten er ikke nødvendigvis noe du kan styre. Du kan ha små barn eller kanskje våkner den som er syk flere ganger gjennom natten og trenger din omsorg. Å bestemme hvilke tanker som skal poppe opp i bevisstheten din til enhver tid lar seg heller ikke styre. Det eneste du kan gjøre er først å bli bevisst på og deretter velge hvordan du skal forholde deg til de ulike elementene.

Tankene dine
Du kan kanskje bli mer oppmerksom på tankene dine? Står omfanget av bekymringene dine i forhold til situasjonen du er i? Går tankene dine i ring? Har du formulert tydelig for deg selv hva du er redd for? Bruker du for mye av dine våkne timer til å gruble og bekymre deg? Se Bekymringskvarteret Fortolker du situasjonen rett eller har du i denne situasjonen lett for å fortolke det meste negativt? Se ABC-modellen.

Følelsene dine
Er du bevisst på hva du føler? Er du sint, redd, lei deg, har skyldfølelse og sorg – eller kanskje alle følelsene på en gang? Kanskje kjenner du bare på et følelseskaos? Det er lett å bruke ord som «tom», «sliten», «urolig» og «nummen» når man kjenner seg overveldet, men hvilke følelser er det? Klarer du å sortere og sette tydeligere ord på hva du føler, så kan det også bli tydeligere for deg selv hva som er rett å gjøre. Det kan også bli lettere for andre å se hva du trenger. Er du egentlig mest redd når du kjenner og uttrykker sinne i samtale med legen?

Kroppen din  
Får du nok søvn, mat og fysisk aktivitet? Har du noen fysiske helseplager som du burde tatt hensyn til og fått undersøkt nærmere? Smerter? Tar du eventuelle medisiner som foreskrevet? Hvordan har du det i kroppen din dersom du ikke får i deg nok mat?

Aktiviteter
Hvilke aktiviteter og opplevelser gjør at du kan kjenne på glede, alene eller sammen med andre? Er det godt for deg å gå en tur? Lytte til musikk? Trene? Meditere? Hva gjør det med det å ikke være fysisk over tid?

Les mer om dette på kognitiv.no
 

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten