Vi tilbyr følgende tjenester

Gjennom mer enn 20 års drift har Pårørendesenteret utviklet et bredt utvalg produkter og tjenester basert på erfaring fra arbeid med pårørende. Under finner du en oversikt over de ulike produktene og tjenestene du kan velge mellom. 

Utenom disse kan vi også tilby filmarkiv, artikler og pårørendehistorier.

På Pårørendeprogrammet.no tilbyr vi egne verktøy og tjenester for fagpersoner.

Følg oss gjerne på Facebook for å holde deg oppdatert på vårt nye innhold etter hvert som det blir publisert.
Asset%2013

Finn hjelp der du bor

Karttjenesten vår er en oversikt over lokale, regionale og nasjonale pårørendetilbud.

Oversikten inkluderer både offentlige tjenester og ulike hjelpeorganisasjoner som kan være til hjelp for pårørende, enten direkte eller i form av avlastning og oppfølging av den syke.

Enkeltarrangementer er ikke inkludert her.

Følg gjerne aktuelle lokallag og foreninger på Facebook for å få informasjon om kommende møtesteder, kurs og foredrag.


Vet du om noe som skulle vært med i oversikten? Send oss en e-post.
Asset%2010

Pårørendelinjen

 

Åpningstider på Pårørendelinjen:


Mandag og onsdag kl. 10.00–19.00.
Tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00–15.00.

Alle våre ansatte har helse- og sosialfaglig utdanning, taushetsplikt og plettfri vandelsattest.

Tjenesten er gratis og du trenger ikke å bestille tid i forveien.

Ring oss på 90 90 48 48 eller bruk chat-boblen nede til venstre (synlig i åpningstiden). 

Du kan også bruke vårt kontaktskjema nederst på denne siden.
Asset%209

Veiledningssamtaler

Veilednings-samtaler

Ta på egen surstoffmaske.

Å være pårørende til noen som er rammet av alvorlig sykdom, nedsatt funksjonsevne, eller rusavhengighet er krevende. Du, den som er syk, og resten av familien trenger at du også har fokus på deg selv og din helse.

Vi tilbyr individuelle veiledningssamtaler med webkamera via PasientSky. Foretrekker du å snakke på telefonen, er det også mulig.

I enkelte tilfeller er det nyttig at hele familien kommer sammen for å drøfte hvordan dere best mulig kan leve med sykdom og sykdomsbelastninger. Vi kan også legge til rette for slike samtaler.

For de som befinner seg i Stavanger-regionen er det i tillegg mulig å møte til kontorkonsultasjoner, eller å avtale walk-and-walk samtaler.

Tjenesten er gratis.

Send oss en e-post eller ring oss på 90 90 48 48 for mer informasjon og bestilling av tid.
Asset%2011

Digitalt mestringskurs for pårørende

Hvordan kjenner du på mestring når det røyner på?

Alvorlig sykdom hos noen vi er glad i er krevende, både følelsesmessig, sosialt og praktisk. Ved å kjenne til hva som er normale reaksjoner og vanlige belastninger hos pårørende, kan du gjenkjenne og kanskje forebygge at negative følelser vokser og at belastningene blir uhåndterlige.

Vi tilbyr digitalt mestringskurs for voksne pårørende som står nær noen som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse, eller alkohol- eller rusproblem. 

Kurset består av tre moduler. Du kan gå gjennom kurset i eget tempo, så mange ganger du vil.

Pris: 150 kr
Asset%2016

Parkurs for pårørende

Veilednings-samtaler

Kjærligheten tåler alt, bare ikke å bli oversett.

Å være par og pårørende, kan til tider være krevende og prege parforholdet på ulike måter. Dette er et kurs for de som ønsker å ta vare på og styrke parforholdet og samtidig bli mer bevisst pårørenderollen og hvordan denne virker inn på samlivet.

Det blir korte foredrag omkring sentrale temaer i parforhold generelt, samt temaer som i større grad belyser og går nærmere inn på pårørenderollen og den plassen den får i forholdet. Vi legger opp til veksling mellom plenumsundervisning og samtaler for parene. Det blir også tid til å bare være sammen som par.

Kurset arrangeres hver vår og høst. Neste kurs gjennomføres 20. og 21. november. Ønsker dere å delta på dette eller et senere kurs, ta kontakt  for påmelding og mer informasjon.

Pris: 2000 kr per par (inkluderer måltider og hotellovernatting).

Send oss en e-post for mer informasjon og påmelding.
 
Asset%2015

Foredrag

for pårørende og fagpersoner

Vi har mye på hjertet.

Vi presenterer gjerne foredrag om ulike temaer i tilpasset lengde etter deres ønsker og behov. Enten dere har 30 minutter eller 3 timer til rådighet kan vi stille med våre foredrag som åpner for nye perspektiver, tanker og erfaringer.

Vi er gjerne mest kjent for våre foredrag om pårørendes helseutfordringer og hvordan den enkelte med gode verktøy kan lære seg å mestre disse utfordringene.

Foredragene kan holdes med eller uten bidrag fra en av våre erfaringsformidlere, og kan gjennomføres fysisk eller digitalt.

Pris etter avtale.

Send oss en e-post for bestilling og mer informasjon.
Asset%2019

Pårørendegruppe

ved vedvarende sykdom

En arena for å snakke fritt

I denne gruppen treffes pårørende for å dele opplevelser og erfaringer fra hverdagen sammen med sin partner eller sitt familiemedlem.

Dette er en åpen gruppe med mulighet for deling når antallet overstiger 8 medlemmer.

Gruppen samles i Stavanger hver 2. til 3. måned. En av Pårørendesenterets ansatte leder gruppen.

Målsetningen til gruppen er å være en arena for bearbeiding og sosial støtte, og på den måten gi deltakerne et utgangspunkt for endring og vekst i rollen som pårørende.

Send oss en e-post for mer informasjon.
Asset%2022

Erfaringsformidlerne

en gruppe for pårørende

Erfarings-formidlerne

en gruppe for pårørende

​Erfaringsformidlergruppen er en gruppe pårørende, med ulik tilknytning til Pårørendesenteret, som møtes for å dele og formidle egen erfaring.

Medlemmene bidrar inn i gruppen og i formidlingsarbeidet i tett samarbeid med de ansatte. Gruppen møtes i Stavanger på ettermiddagstid ca. to ganger i semesteret. I tillegg til fellesskapet og den sosiale støtten gruppemøtene gir, kan medlemmene bidra inn i senterets virksomhet innen kvalitetssikring, videreutvikling, undervisnings- og opplysningsarbeid både internt og eksternt.

Gruppen er åpen og dynamisk. Det vil si at medlemmene kobler seg på og av etter eget behov. Noen medlemmer blir i gruppen i flere år, mens andre er innom en kortere periode. To ansatte ved Pårørendesenteret og en pensjonert sosionom fungerer som gruppeledere.

Tilbudet er gratis.

Send oss en e-post for mer informasjon.
Asset%2020

Ungdomsgruppe

for pårørende i alderen 13–18 år

Andre ungdommer har lignende erfaringer som deg

Å være pårørende kan innebære mer enn mange tror. Noen sliter med å konsentrere seg på skolen. Noen syns det er vanskelig å sove. Noen syns at de ikke klarer å bidra nok – andre vil helst slippe å bidra i det hele tatt.

På Pårørendesenteret kan vi mye om dette og ungdommene i gruppa vet at det ikke alltid er like lett å snakke med noen som ikke står i det selv.

Ungdomsgruppa møtes annenhver onsdag på Pårørendesenteret i Stavanger fra kl. 16.00 til 18.00. De spiser og snakker sammen, både om hvordan situasjonen hjemme påvirker dem, og om helt andre ting.

Høres det ut som noe for deg?
Ring oss på tlf. 90 90 48 48 eller send oss en e-post.
shutterstock_140546167_gra%CC%8A

UngePårørende.no

– nettsider for barn og unge

Barn og unge som er pårørende trenger at voksne tør å snakke om de vanskelige temaene. Vi ønsker å tilby ekstra voksenstemmer i en krevende hverdag.

UngePårørende.no finnes det alderstilpasset informasjon, et nøye utvalgt videogalleri, brev fra barn og unge, chat, hjelpetelefon, og det er mulighet for å skrive egne brev som vil bli besvart av en av våre ansatte.

Nettsiden er laget for, og med, barn som er pårørende. Informasjonen er utviklet i samarbeid med psykiater Anne Kristine Bergem.

Alle som besvarer henvendelsene på siden er ansatte med helse- og sosialfaglig bakgrunn, taushetsplikt og plettfri vandelsattest.
PP_logo-01

Pårørendeprogrammet.no

– et nettsted for fagpersoner

Pårørende-programmet.no

– et nettsted for fagpersoner

For fagfolk av fagfolk

Er du ansatt i helse- og omsorgstjenesten, eller kommer du i kontakt med pårørende gjennom ditt arbeid? 

Pårørendeprogrammet.no tilbyr deg nyttige tips, øvelser, fagartikler, fagfilmer, og pårørendeforskning som kan gi deg økt kunnskap og trygghet i møte med pårørende.

Her kan du også benytte deg av vår Pårørendelinje som tilbyr gratis veiledning, også til fagpersoner. Ring oss på tlf. 90 90 48 48 eller bruk chatten på Pårørendeprogrammet.no.

Alle som besvarer henvendelsene på siden er ansatte med helse- og sosialfaglig bakgrunn, taushetsplikt og plettfri vandelsattest.

 
Asset%2023

Kontakt oss

med spørsmål og tilbakemeldinger

Du vil få svar så snart som mulig, normalt innen to virkedager.

Du kan trygt oppgi sensitiv informasjon i vårt kontaktskjema. Vi minner derimot om at vi ikke anbefaler å oppgi slik informasjon i videre e-postkontakt med oss, da vi ikke kan garantere for sikkerheten til andre e-postsystemer enn vårt eget.

Din henvendelse vil bli behandlet av en av våre ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning, taushetsplikt og plettfri vandelsattest.

Du kan lese om hvordan vi behandler personopplysninger her. 

Nasjonale hjelpetilbud:

Kirkens-SOS.no  – Døgnåpen krisetjeneste på telefon og nett, tlf. 22 40 00 40
Dinutvei.no – Døgnåpen vold- og overgrepslinje, tlf. 116 006 
Alarmtelefonen – Døgnåpen hjelpetelefon for barn og unge, tlf. 116 111
BARsnakk.no – Snakkerom for barn og unge pårørende av personer med rusproblemer
Korspåhalsen.no – Forum og chat for barn og unge