Mestringskurs for pårørende

Hvem kan ha utbytte av å delta?

Voksne som står nær en som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse eller et rusmisbruk.

Alvorlig sykdom hos noen vi er glad i er krevende, både følelsesmessig, sosialt og praktisk. Ved å kjenne til hva som er normale reaksjoner og vanlige belastninger hos pårørende, kan du gjenkjenne og kanskje forebygge at negative følelser vokser og at belastningene blir uhåndterlige.

Tema for kurset vil inkludere konsentrasjon og hukommelse, frykt, nedstemthet, sinne og hjelpeløshet, ensomhet, skam og skyldfølelse, søvnvansker, sorg, overbelastning, økonomiske bekymringer, og opplevelsen av styrke og mening.

Kursene er tekstet.


Kurset er fordelt på tre moduler:

Å være pårørende - i ulike faser - over tid. Reaksjoner, belastninger og behov.
Hvordan utsettes pårørende for egen helsesvikt? Fokus på pårørendes egen helse og mestring.
Pårørendes kommunikasjon og samarbeid med helsevesenet og andre støttespillere. 


Ønsker du å delta?

Meld deg på ved å trykke på knappen under. Da vil du kunne betale via Klarna og vi sender deg påloggingsinformasjon til Din side.

Der vil kursmodulene ligge tilgjengelige i 1 måned. Du kan gå gjennom modulene så mange ganger du vil.

Kurset koster 150 kroner.
 

Dere kommer til oss

Kom og se driften av Pårørendesenteret på nært hold

Få opplæring i Pårørendesenterets kurskonsept og den pedagogiske tenkningen som ligger til grunn. Dere får tilgang til vårt kursmateriell som kan brukes som et utgangspunkt for kurset dere selv ønsker å utvikle. Vi deler ut kopier av kursmappene som alle våre kursdeltakere får på Mestringskurset og boka NÆR.

Fagdagen vil også inkludere presentasjon og refleksjon rundt pårørendeperspektivet i tråd med nasjonale føringer og våre kjerneverdier som danner grunnlag for alle våre møter med de pårørende.

Inkludert i prisen er opptil 1 time ekstra veiledning over Skype eller telefon. Skulle det vise seg at dere trenger ytterligere veiledning kan dette avtales ved behov.

Tjenesten koster kroner 10 000,- og inkluderer lunsj.

Send oss en e-post for bestilling og mer informasjon.

 

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten