Parkurs%20november

← Gå tilbake

Kristin
Kristin Lyse
Webredaktør
Publiseringsdato: 20.10.21

Å være par og pårørende

Lørdag 20. til søndag 21. november inviterer vi «pårørende-par» til parkurs med pusterom, korte foredrag og samtaler. Stedet er Clarion Hotel Energy i Stavanger, og prisen er kun kr 2000,- per par inkl. overnatting og alle måltider.
Å være par og pårørende, kan til tider være krevende og prege parforholdet på ulike måter. Dette er et kurs for de som ønsker å ta vare på og styrke parforholdet og samtidig bli mer bevisst pårørenderollen og hvordan denne virker inn på samlivet.


Korte foredrag og samtaler

– Kurset setter fokus på hva som kan bidra til å gjøre samlivet bedre midt oppi de utfordringene par lever i som pårørende. Målet er å bidra til økt livskvalitet.

 

Det sier familieterapeut Gry Anette Øvstegård som er arrangør av kurset sammen med psykiatrisk sykepleier Ingvil Aarrestad Godeset, lørdag og søndag 20.–21. november. Begge er sertifiserte parkursholdere.

Det blir korte foredrag omkring sentrale temaer i parforhold generelt, samt temaer som i større grad belyser og går nærmere inn på pårørenderollen og den plassen den får i forholdet.

– Vi legger opp til veksling mellom plenumsundervisning og samtaler for parene. Det blir også tid til å bare være sammen som par, understreker Øvstegård.
 

Det var lærerikt. Skulle deltatt
allerede for mange år siden!


Pårørendesenteret er arrangør

Kursarrangør er Stiftelsen Pårørendesenteret som blant annet driver de nasjonale nettstedene Pårørendesenteret.no, Pårørendeprogrammet.no og UngePårørende.no.

Pårørendesenteret er lokalisert i Stavanger der både pårørende og fagfolk tilbys pårørendeveiledning, kurs og undervisning. Mer informasjon om tilbudet finner du her.

Kurset arrangeres hver vår og høst. Ønsker dere å delta på et senere kurs, ta kontakt allerede nå hvis dere ønsker å melde dere på, eller for å få tilsendt informasjon om senere kursdatoer.


Påmelding

For påmelding til senere kurs, benytt post@parorendesenteret.no eller ring oss på tlf. 90 90 48 48. Du kan også benytte kontaktskjemaet vårt.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten