Tung%20tids%20tale

← Gå tilbake

Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 26.09.17

– Sinnet hjelper meg til å stille klarere krav

Den vesle gutten til forfatteren Olaug Nilsen begynner å miste språket. Gradvis forandres personligheten.
For Olaug Nilssen begynner en kamp, først for å forstå hva som skjer, og så for å få den hjelp og oppfølging gutten trenger. Autisme blir diagnosen.
Familien kom i en svært utfordrende livssituasjon, de måtte gjennom lange og slitsomme runder for å få avlastning og oppfølging.

Tittelen på boka hun har skrevet, er «Tung tids tale». Det er tittelen på et kjent dikt av Halldis Moren Vesaas, skrevet under krigen, men like aktuelt nå for de som må kjempe mot makt og myndigheter: «Det heiter ikkje eg no lenger. Heretter heiter det vi», begynner diktet.
 
Med ordet vi mener hun seg og sønnen, men også et større vi:

Samfunnet som et vi, som må ta ansvar
for de som trenger ekstra hjelp og oppfølging.

 
Kampen har vært og er hard, slik hun forteller om den i boka. Selv om språket er nøkternt og rolig, er boka et skrik, et brøl til de som sitter med makta, et politisk dokument.

– Jeg har skrevet boka for å nå fram til flere, jeg ønsker å kjempe på flere arenaer, sa Olaug Nilssen da hun deltok på Kapittel 2017 i Stavanger.

Raseriet trenger et språk. Og jeg har
erfart at sinnet hjelper meg til å stille
klarere krav.


– Slik er jeg stolt av å være et rivjern, ei kjeftesmelle, sa hun.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten