Pa%CC%8Ar%C3%B8rendeunders%C3%B8kelsen%20stort

← Gå tilbake

Bethi
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist
Publiseringsdato: 07.01.21

– Vi trenger din stemme i årets store Pårørendeundersøkelse

– Jeg vil oppfordre alle pårørende til å delta i Pårørendeundersøkelsen som ble lagt ut nå i januar. Med mange i ryggen får vi en sterkere stemme og vil i større grad bli hørt.
Unn Birkeland, daglig leder ved Pårørendesenteret, håper at så mange som mulig setter av ti minutter til Pårørendeundersøkelsen som du finner her.
 

Kunnskapen viktig

Det er Pårørendealliansen som står bak Pårørendeundersøkelsen. Den første ble gjennomført i 2016.
 
– Vi trenger denne kunnskapen for å nå frem med budskapet vårt, skriver Anita Vatland på nettsiden til organisasjonen.
 

Regjeringens pårørendestrategi

Både hun og Birkeland mener at den innsatsen som gjøres innen pårørendearbeidet i Norge i dag har hatt betydning for regjeringens pårørendestrategi som ble lagt fram nå like før jul.
 
– Strategien er ingen løsning i seg selv, men den viser vilje til handling. Så er det blant annet opp til oss som jobber på pårørendefeltet å sørge for at strategien blir til konkrete tiltak til beste for så mange pårørende som mulig, fastslår Unn Birkeland i Pårørendesenteret.
 

Viktig å delta

Pårørendeundersøkelsen vil i så måte være et vesentlig innspill.
 
– Derfor er det så viktig at flest mulig deltar, oppfordrer Birkeland.
 
Delta i Pårørendeundersøkelsen her.
 

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten