Sparebanken%20Vest

← Gå tilbake

Bethi
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist
Publiseringsdato: 21.10.20

100.000 koronakroner fra Sparebanken Vest

I dag mottok Pårørendesenteret viktige 100.000 kroner fra koronafondet til Sparebanken Vest.
På bildet f.v.: Eli Nessa, styreleder Pårørendesenteret, Knut Egge, finansiell rådgiver Sparebanken Vest, Gretha Espedal, banksjef Sparebanken Vest, avd. Stavanger og Unn Birkeland, daglig leder ved Pårørendesenteret.

– I en tid hvor mange oppdrag er blitt avlyst grunnet korona og hvor vi har hatt behov for ekstra bemanning på den nasjonale Pårørendelinja, betyr dette ekstra mye for oss, sier daglig leder ved Pårørendesenteret, Unn Birkeland.
 

Økt pågang

Hun forteller at Pårørendesenteret har opplevd en markant økning i pågangen fra i sommer og fram til dags dato. Særlig har dette vært merkbart etter at den digitale Pårørendekonferansen ble avholdt i september.

– Sparebanken Vest bidro også med midler slik at vi kunne arrangere pårørendekonferansen digitalt, supplerer styreleder Eli Nessa som er opptatt av at Pårørendelinjen skal ha de samme åpningstidene som i dag også framover i tid, noe Sparebanken Vest med midler fra koronafondet nå i første omgang sørger for.
 

Høytidelig overrekkelse

Det var Gretha Espedal, banksjef i Sparebanken Vest, avd. Stavanger som sammen med Knut Egge, finansiell rådgiver i samme bank, som stod for overrekkelsen ved Pårørendesenterets kontor på Ullandhaug i Stavanger tidligere i dag.

– For vårt tilbud er bidrag som dette helt avgjørende, fastslår Unn Birkeland, som er svært takknemlig for at pårørendearbeidet verdsettes på denne måten. 
 

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten