Hadja%20tajik

← Gå tilbake

Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 06.02.17

Ap vil utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk

I Arbeiderpartiets nye programforslag, som ble lagt fram i dag, mandag 6. februar, er eldre og deres pårørende en del av partiets helseprioriteringer.
Leder av programkomiteen har vært  stortingsrepresentant og nestleder Hadia Tajik. Det nye programmet skal vedtas på Arbeiderpartiets landsmøte i vår. Programkomiteen har blinket ut fire viktige helseoppgaver. Den fjerde er denne: «Sikre alle en god alderdom og gi pårørende bedre støtte og hjelp.»

I forslaget står det under kapitlet Eldre:
«Arbeiderpartiet vil utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk og følge opp pårørende slik at de får nødvendig støtte og avlastning til å stå i omsorgsoppgaver.»

Og videre: «Bygge ut en god demensomsorg med større vekt pa fysisk og kognitiv trening samtstøtte til pårørende.»

Pårørende er også tatt med når det gjelder eldre i livets sluttfase. Det står:
«Styrke samarbeidet med frivillige aktører, herunder støtte, utprøving av hospicer i flere fylker, i arbeidet med å styrke tilbudet til døende og deres pårørende.»

Når det gjelder pårørende i andre livssituasjoner, er barn som pårørende med i ett forslag. Det står: «Styrke tiltakene rettet mot barn som vokser opp i hjem med rusutfordringer.»

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten