Ester%20og%20Ingrid

← Gå tilbake

Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 12.12.16

Besøk fra Trondheim ved Pårørendesenteret i Stavanger

Prestetjenesten og lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for Kliniske Servicetjenester på St. Olavs Hospital, ved Ingvild Hammernes og Ester Alfer Nørstebø, startet høsten 2014 opp et kurstilbud til pårørende til kronisk syke voksne.
Prestetjenesten og lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for Kliniske Servicetjenester på St. Olavs Hospital, ved Ingvild Hammernes og Ester Alfer Nørstebø, startet høsten 2014 opp et kurstilbud til pårørende til kronisk syke voksne.

«Vi har i løpet av de siste årene gjort oss noen erfaringer og fått tilbakemeldinger på dette tilbudet, og har gjort oss noen tanker om hvordan vi skal drive tilbudet videre.»

I denne prosessen har de også blitt oppmerksomme på at det er et senter for pårørende i Stavanger, og hadde lenge hatt lyst til å vite mer om senteret.
 

Vi tenker at det kan være en arena for læring og samarbeid. Dette var bakgrunnen for vårt besøk til Pårørendesenteret.


Gjennom dagen fikk de delta på kursene ved senteret, de fikk presentert den landsdekkende digitale veiledningstjenesten og det lokale tilbudet.

«Vi fikk se og høre at pårørendearbeidet kan være mangfoldig og at det er mange verktøy og virkemidler man kan bruke for å håndtere livet som pårørende til kronisk syke.»
 

Vi fikk se og høre at pårørendearbeidet kan være mangfoldig og at det er mange verktøy og virkemidler man kan bruke for å håndtere livet som pårørende til kronisk syke.


«Vår oppfatning er at Pårørendesenteret sitter med mye faglig kompetanse på veiledning og samtaler, samt at de har god oversikt over ulike pårørendetilbud som finnes både lokalt og nasjonalt. Vi fikk bekreftet at den jobben vi gjør på St. Olavs hospital er i tråd med de tanker og verdier som Pårørendesenteret også driver etter.

Vi ble begge inspirert til å fortsette innsatsen for å få mer fokus på den pårørende også i spesialisttjenesten. Vår oppgave er kanskje å være en informasjonsportal til både ansatte og pårørende i spesialisthelsetjenesten som kan guide de som trenger det til å finne riktig tilbud i forhold til deres behov. I tillegg kan vi jobbe internt med undervisning til helsepersonell om pårørendes rolle i oppfølgingen av pasienter.»
 

Vi ble begge inspirert til å fortsette innsatsen for å få mer fokus på den pårørende også i spesialisttjenesten.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Rødt-politikaren Mímir Kristjánsson frå Stavanger er 35 år, og har stort sett vore pårørande heile livet. Det vil merkast i innsatsen han skal leggja ned på Storinget i komande periode, lovar han.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten