AKTUELT%20B%C3%B8rns%20Vilka%CC%8Ar%20unders%C3%B8kelse

← Gå tilbake

Bethi
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist
Publiseringsdato: 02.12.19

Dansk undersøkelse: Hvert fjerde barn føler seg ensom

Ifølge en undersøkelse danske «Børns Vilkår» har gjennomført i samarbeid med TrygFonden, føler hvert fjerde barn i Danmark seg ensom. Syv prosent opplever følelsen av ensomhet ofte eller veldig ofte.
Undersøkelsen den danske interesseorganisasjonen har gjennomført sammen med TrygFonden, bygger på en spørreundersøkelse blant 2.465 skoleelever i 5. og 8. klasse.

Samtaler gjennom organisasjonens hjelpetilbud, «BørneTelefonen», utgjør også en viktig del av grunnlaget.
 

Livsendringer virker inn

For de fleste er følelsen forbigående og kortvarig. Men for en liten gruppe barn og unge forekommer følelsen ofte, noe som kan gi alvorlige konsekvenser både nå og langt inn i voksenlivet, skriver organisasjonen på sine nettsider.
 
Følelsen av ensomhet er ofte relatert til livet på skolen, men kan også oppstå i forbindelse med endringer i barnets liv, som for eksempel flytting, skilsmisse, dødsfall eller andre livsomstendigheter, viser undersøkelsen.
 

Resultater fra undersøkelsen

Børns Vilkår oppsummerer resultatene av undersøkelsen på følgende måte:
  • Barn som føler seg ensomme, klarer seg oftere faglig dårlig på skolen.
  • Barn som sjelden opplever interesse fra sine foreldre, føler seg oftere ensomme.
  • Barn fra ressurssvake familier, føler seg oftere ensomme.
  • Barn som er ensomme, mistrives ofte.
  • Barn som føler seg ensomme, er lite tilfreds med livet.
  • Barn som føler seg ensomme, har lave forventninger til livet som voksen.
  • Mer enn halvparten har ikke snakket med noen om ensomheten de kjenner på. 
Hele undersøkelsen kan du lese her.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten