priscilla-du-preez-VkMH9BvNVRY-unsplash

← Gå tilbake

Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 06.03.17

Egen pleiepengetelefon i NAV

Nå er det lettere for pårørende med alvorlig syke barn eller sammensatte behov å få hjelp hos NAV.
– Vi har etablert en egen spesialisert telefontjeneste. Du kan ringe 55 55 33 33, taste 3 og deretter 2. Da får du hjelp av veiledere som har spesialkompetanse på pleiepenger, sier avdelingsdirektør Hanne Kristin Lorentsen i NAV.
 
Hun sier at pleiepengetelefonen blant annet kan hjelpe deg med informasjon, råd og veiledning om;
  • Når du har rett på pleiepenger
  • Hvordan du søker om pleiepenger
  • Spørsmål rundt et vedtak om pleiepenger
  • Spørsmål om status i sak eller spørsmål om utbetaling av pleiepenger

– NAV Kontaktsenter sin nye spesialiserte tjeneste for pleiepenger er blitt meget godt tatt i mot av brukerne som nå får raskere og bedre hjelp når de ringer til NAV, sier Lorentsen.

Familier som mottar pleiepenger er en
brukergruppe med mange og sammensatte
behov og har tidligere slitt med å finne fram
i det store NAV-systemet.


NAV Kontaktsenter hadde før etableringen både kompetanse på å gi råd og veiledning på dette området, men ved å samle denne kompetansen har brukerne nå fått en telefontjeneste som gir dem råd og hjelp med en gang. Brukerne får nå svar på det de lurer på med en gang og slipper å forklare seg så mange ganger.

NAV kontaktsenter har hatt mange henvendelser i den nye tjenesten og har hjulpet 80 prosent av dem i den første samtalen. I noen tilfeller må brukerne videre til andre i NAV-systemet, men i disse tilfellene har pleiepengetelefonen hjulpet dem med å finne fram raskere, sier Hanne Kristin Lorentsen. 

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten