Eigersund%20%C3%85rets%20P%C3%A5r%C3%B8rendekommune

← Gå tilbake

Bethi
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist
Publiseringsdato: 23.09.20

Eigersund Årets Pårørendekommune

I dag, onsdag 23. september, kunne Eigersund kommune motta prisen Årets Pårørendekommune for sitt strategiske arbeid med pårørende som gruppe og ressurs. Det var helse- omsorgsminister Bent Høie som delte ut prisen.
Det er fjerde året prisen for Årets pårørendekommune deles ut under den årlige Pårørendekonferansen i Sandnes, som i år går digitalt og arrangeres i dag, 23. september. Fra Eigersund kommune tok ordfører Odd Stangeland, rådmann Gro Anita Trøan og Ingunn Helland Nilsen, senterleder for Kjerjaneset bo- og servicesenter imot prisen og fikk med seg lykkeønskninger og takk fra helse- og omsorgsminister Bent Høie.
 

Strategisk jobbing

«Eigersund kommune er et godt eksempel på hvordan en forholdsvis liten kommune har jobbet strategisk med å forankre pårørendearbeid i ledelsen både administrativt og politisk, med stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet. De har også fått midler fra fylkesmannen til prosjektet «Samspill med pårørende», der Frivillighetssentralen og Frisklivsentralen er viktige medspillere», het det i juryens begrunnelse.

I fjor vant Fredrikstad prisen og årene før Asker og Ålesund.
 

Eigersund kommune er et godt eksempel på hvordan en forholdsvis liten kommune har jobbet strategisk med å forankre pårørendearbeid i ledelsen både administrativt og politisk, med stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet.

 

Inspirere og motivere

– Målet med prisen er å løfte fram og inspirere til godt pårørendearbeid i kommunenorge – på tvers av diagnoser og demografiske forhold, sier Unn Birkeland, leder for konferansen og daglig leder ved Pårørendesenteret i Stavanger som blant annet drifter tre nasjonale nettsteder for barn og voksne som pårørende og for fagfolk som jobber med pårørende.
 

Kåringen av Årets Pårørendekommune handler ikke om å finne fram til den kommunen som har knekt koden for godt pårørendearbeid, men om å synliggjøre de kommunene som har valgt å jobbe systematisk og tverrfaglig for å sikre at pårørende i størst mulig grad skal få den støtten og hjelpen de trenger


I forbindelse med overrekkelsen benyttet Bent Høie anledningen til å si noen ord om regjeringens kommende Pårørendestrategi der formålet er å løfte frem pårørendes rolle og situasjon i samfunnet. Barn som pårørende er en viktig del av strategien, understreket ministeren.
 

Systematisk og tverrfaglig

– Kåringen av Årets Pårørendekommune handler ikke om å finne fram til den kommunen som har knekt koden for godt pårørendearbeid, men om å synliggjøre de kommunene som har valgt å jobbe systematisk og tverrfaglig for å sikre at pårørende i størst mulig grad skal få den støtten og hjelpen de trenger, påpeker Unn Birkeland.
 

Juryen

Årets jury har i år bestått av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), Veiledningssenteret i Nord Norge, Kommunesektorens organisasjon (KS), Fredrikstad kommune, Nettverk for pårørendeforskning og Pårørendesenteret.

Bak Pårørendekonferansen 2020 står: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), VID, Nettverk for pårørendeforskning, Sanden Media og Stiftelsen Pårørendesenteret.
 

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten