luke-michael-275911-unsplash%20kopi

← Gå tilbake

Kristin
Kristin Lyse
Webredaktør
Publiseringsdato: 21.12.18

Etikkprisen 2018 gikk til Flora kommune

7. desember delte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, ut årets etikkpris til Flora kommune.
– Etisk refleksjon er en forutsetning for å møte brukere og pårørende på en god måte. Skal vi lykkes med å skape gode helse- og omsorgstjenester må vi se den enkeltes behov. Da er det flott at vi kan løfte frem kommuner som arbeider systematisk med etikk, uttalte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, ifølge regjeringen.no.

Juryens begrunner prisutdelingen blant annet med at Flora kommunes etikkarbeid er svært solid og vellykket, og at det har vært sterkt over tid. Etikkarbeidet er også «eksepsjonelt godt forankret på alle nivåer i kommunen og i hele helse- og omsorgssektoren».

Michaelsen håper at Flora kan fungere som inspirasjonskilde for andre kommuner. Hun mener at det er viktig med arbeidsplasser som legger til rette for åpenhet og etisk refleksjon.

– Det gir trygge ansatte og gode helse- og omsorgstjenester, sier hun.

Etikkprisen ble delt ut for åttende gang, av satsningen «Samarbeid om etisk kompetanseheving» som finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet og driftes av KS. Prisen er på 100.000 kroner som skal brukes til videre utvikling av godt etikkarbeid i kommunen eller virksomheten. 

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Rødt-politikaren Mímir Kristjánsson frå Stavanger er 35 år, og har stort sett vore pårørande heile livet. Det vil merkast i innsatsen han skal leggja ned på Storinget i komande periode, lovar han.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten