A%CC%8Arets%20pa%CC%8Ar%C3%B8rendekommune

← Gå tilbake

Bethi
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist
Publiseringsdato: 25.09.19

Fredrikstad Årets Pårørendekommune

Et eget pårørendesenter som hjelper de nærmeste til personer som er alvorlig fysisk eller psykisk syke, bidro sterkt til at Fredrikstad fikk prisen Årets Pårørendekommune 2019.
– Prisen deles ut for tredje året til en kommune som har jobbet systematisk og godt for denne ofte glemte gruppen, som har tunge omsorgsoppgaver, sier juryleder Unn Birkeland.
 

Helseministeren prisutdeler

Prisen på 10.000 kroner ble delt ut av helseminister Bent Høie under Pårørendekonferansen i Sandnes 25. september. Bak prisen står flere organisasjoner og offentlige helseaktører. Høie har stilt opp og delt ut prisen hvert år siden starten i 2017. Ålesund og Asker er tidligere vinnere.
 
– Regjeringen kommer med en ny pårørendestrategi før jul, som vil følges opp av en konkret handlingsplan. Det er et mål at denne gruppen skal få god oppfølging av helsevesenet, sier Høie.
 

– Deler prisen med alle pårørende

Juryen vektlegger at Fredrikstad kommune har satset videre på hjelp til pårørende med egne midler etter at de i starten mottok stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet. Pårørendesenteret de har opprettet er et gratis tjenestetilbud, og man kan ta kontakt uten henvisning. Det er lett å finne informasjon om tilbudet på kommunens nettside.

– Denne prisen deler vi med alle pårørende i kommunen vår. Vi vil anerkjenne deres innsats. Prisen som Årets Pårørendekommune 2019 er en ansporing til å fortsette videre med det gode arbeidet, sier leder for helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad, Arne Øren.
 

Kurs, veiledning og sosiale arenaer

Pårørende i Fredrikstad kan få veiledningssamtale, enten individuelt eller sammen med familien. De tilbys rådgivning og informasjon om pårørendes rettigheter og muligheter, og får hjelp til å komme i kontakt med andre pårørende.

– De møtes via sosiale treffpunkt for pårørende som temamøter og åpen kafé, og pårørende kan delta i ulike gruppetilbud og mestringskurs. Jeg er så glad og stolt over at vi får denne prisen, sier kommunens pårørendekoordinator Mai Ida Synnes Haakafoss.
 

Egne barneansvarlige

Pårørendesenteret i Fredrikstad hjelper også pårørende i deres kontakt med helsetjenestene, slik at de raskere kommer frem til riktig instans og får god hjelp.

– Kommunen ble nominert mange ganger av både pårørende og fagfolk, som i seg selv er et tegn på at pårørendearbeidet er godt innarbeidet og synlig, sier juryleder Unn Birkeland. Hun understreker også betydningen av at Fredrikstad kommune har et pilotprosjekt med egne barneansvarlige, som skal påse at tjenestene hjelper barn som har syke foreldre eller søsken.
 

Over 40 nominerte kommuner

Over 40 kommuner ble nominert til årets pris, og juryleder Unn Birkeland ser klare positive resultater av at prisen deles ut.

– Vi ser at nominasjoner og positiv omtale har stimulert til mer satsing. Tidligere vinnerkommuner viser til at prisen har medført både godt fokus og bredt engasjement. Derfor har vi som fast tradisjon at fjorårets vinner kommer på konferansen og fortellerom hva prisen har hatt å si for kommunens pårørendearbeid, sier hun.
 

Juryen

I juryen for Årets Pårørendekommune sitter Pårørendesenteret i Stavanger, BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende), Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse), PiO (Pårørendesenteret i Oslo), Pårørendealliansen, NKS Veiledningssenter for pårørende, Nord-Norge, HBF (Handikappede barns foreldreforening) og KS.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Rødt-politikaren Mímir Kristjánsson frå Stavanger er 35 år, og har stort sett vore pårørande heile livet. Det vil merkast i innsatsen han skal leggja ned på Storinget i komande periode, lovar han.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten