Fremtidsfullmakt%20sak

← Gå tilbake

Bethi
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist
Publiseringsdato: 10.02.21

Fremtidsfullmakt og nødvendig tilsyn

Etter at E24 i fjor høst avdekket betydelig fravær av tilsyn med innsendte fremtidsfullmakter hos statsforvalteren, uttalte eldreombud Bente Lund Jacobsen at ordningen skal gås nærmere etter i sømmene. Fremtidsfullmakten som forordning, mener hun imidlertid er viktig.
– Jeg synes det er viktig at en legger til rette for at de nærmeste pårørende, som ønsker fullmaktsgiveren alt godt, kan være fullmektig, sier Bente Lund Jacobsen i et intervju med E24.
 

Antall demente sterkt økende

I desember i fjor kom estimater for forekomst av demens i Norge. Disse viser at i overkant av 100.000 nordmenn i dag har demens og at antallet vil mer enn dobles de neste 30 årene.
 
– Med utsiktene for en stor andel av demens i årene som kommer, vil fremtidsfullmaktene bli viktig for mange, og tilgjengelig informasjon, trygghet og forståelse for innhold er vesentlig, sier eldreombudet.
 

Det er viktig at en legger til rette for at de nærmeste pårørende, som ønsker fullmaktsgiveren alt godt, kan være fullmektig.


Fremtidsfullmaktordningen ble innført i 2013, som et privatrettslig alternativ til vergemål. Selv om eldreombudet er kritisk til manglende offentlig kontroll av systemet, mener hun at tanken bak ordningen er god. Nødvendig tilsyn må imidlertid bli bedre sikret. 
 
Eldreombudet ble opprettet av regjeringen i fjor for å fremme eldres interesser. Ifølge eldreombudsloven skal Jacobsen blant annet «foreslå tiltak som kan styrke eldres interesser og løse eller forebygge utfordringer for eldre i samfunnet».
 
– Måten eldreombudet vil kunne ta opp saker på, er å belyse disse i rette fora og i noen tilfelle legge press på at saker sees på og hvor en eventuelt vil kunne finne muligheter for endring. Det kan se ut som fremtidsfullmakten kan være et område hvor en ser på muligheter for forbedringer både når det gjelder informasjon, utforming og system eller tilsyn av ordningen, sier Lund Jacobsen til E24.
 

Hva en fremtidsfullmakt er og skal inneholde, finner du mer om her.


Les også saken Økende interesse for fremtidsfullmakt her 

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten