Inger%20og%20Gry%20Anette%201

← Gå tilbake

Heidi%20(2)
Heidi Hjorteland Wigestrand
Journalist
Publiseringsdato: 15.10.18

Inger har alltid hatt blikk for dei pårørande

Som tilsett ved Pårørendesenteret får Inger Grødem brukt dette blikket i fullt monn.
Inger har individuelle samtalar og sit på hjelpetelefonen og chatten.


Tettare på

Då ho utdanna seg til sjukepleiar på åttitalet var pårørandearbeid ingen del av pensum. I sin første faste jobb som nyutdanna hamna ho på Haukeland sjukehus sin infeksjonspost. Dette var på den tida då sjukdommen AIDS byrja å spreie seg.

– Då kom eg i tett kontakt på pårørande og såg kva sosialt stigma denne lidinga bar med seg for alle involverte. Alt då prøvde me å bruka ein del tid på pårørande.

Til denne posten kom også folk direkte som var alvorleg sjuke av hjernehinnebetennelse eller hadde blodforgiftning.

– Slik møtte eg mange pårørande i krise, og fleire opplevde å mista sine kjære. Me hadde ikkje noko systematisk oppfølging av dei pårørande, men somme blei slusa vidare til sjukehuspresten. Mange forsvann også, utan noko oppfølging.

Det hende Inger møtte motstand blant kollegaer når ho snakka om kor viktig det er å bruka tid på pårørande.

– Då sa eg at me ikkje har tid til å la vera. Det å sjå pårørande har ligge i meg heile tida, og eg har nok trekt med meg eiga pårørandeerfaring inn i arbeidet. Eg er oppteken av korleis folk rundt den sjuke blir sett og ivaretekne, seier ho.


Ikkje for alle

Somme av kollegane tykte arbeidet med pårørande var utfordrande. Grødem erkjenner at for nokre kjennest det å arbeida nært med pårørande meir utfordrande enn for andre. Det er difor viktig å ha merksemd på pårørande for å spela kvarandre gode.

For Inger kjennes det godt å kunna via heile arbeidsdagar til pårørande, men også ved Pårørendesenteret kan ho kjenna at ho kjem til kort og får gjort for lite med tanke på behovet der ute.

– Ofte kan eg kjenne på ønsket om å kunne gjere meir, og då er det godt å ha noko konkret å tilby, i form av kurs og samtalar. Og går det eit par veker før ein får ein avtale på huset, kan ein ringe og få prata med nokon på linja i mellomtida, fortel Inger.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Rødt-politikaren Mímir Kristjánsson frå Stavanger er 35 år, og har stort sett vore pårørande heile livet. Det vil merkast i innsatsen han skal leggja ned på Storinget i komande periode, lovar han.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten