AKTUELT%20Pa%CC%8Ar%C3%B8rendealliansen

← Gå tilbake

Bethi
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist
Publiseringsdato: 12.03.20

Koronaråd til pårørende i pleiesituasjoner

Pårørendealliansen har i et åpent brev til Folkehelseinstituttet og helse- og omsorgsdepartementet bedt om koronaråd til pårørende som pleier nærstående i sine hjem.
–Vi har så langt ikke fått slike henvendelser hos oss, men dette er helt klart et viktig aspekt vedrørende smittesituasjonen som følge av koronaviruset, sier daglig leder i Pårørendesenteret, Unn Birkeland.
 

Like utsatt som helsepersonell

Pårørendealliansen spør om råd på vegne av sårbare barn og ungdommer, kronikere, pasienter i behandling mellom hjem og spesialisthelsetjeneste eller på hjemmebehandling, syke eldre og ellers øvrige risikoutsatte grupper.

I brevet skriver de blant annet følgende: «De (red.anm. pårørende i pleiesituasjoner) er jo en like utsatt gruppe som helsepersonell og yter hjelp til sårbare personer. Mye av hjelpen har medisinsk karakter.»

I likhet med helsepersonell og kommuner ber Pårørendealliansen om entydige svar.
 

Hvem kan man ringe?

«Hvis pårørende blir syke, anbefales de å flytte ut og bo på hotellrom dekket av kommunen, eller skal de fortsatt bo sammen med den de hjelper, og hvem i kommunen skal pårørende ringe om de er syke og trenger at noen overtar deres ansvar og oppgaver?» spør organisasjonen i sitt brev.

Birkeland, som også er varaordfører i Gjesdal kommune i Rogaland, der det per nå er påvist to smittede og der flere også er i karantene, ber også myndighetene om å gi så tydelige råd som overhodet mulig.
 

Stor dugnad

– I min politiske rolle følger vi situasjonen tett med møter mellom kommuner og med Fylkesmann og smittevernapparatet. Mange har sagt at det må en dugnad til, og det er sant. Vi trenger en stor, kollektiv dugnad for å begrense alle typer skade, både når det gjelder liv og helse og de store, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene. Her må kommuner, helseforetak, næringsliv, organisasjoner og frivillighet stå sammen, fastslår Birkeland.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten