daniel-gonzalez-KeiUIl9Lzo4-unsplash

← Gå tilbake

Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 04.01.17

Kristiansand vil gjøre det lettere for pårørende å finne fram

– Jeg gir honnør til frivillige organisasjoner som ønsker å sette eget arbeid i system i forhold til pårørende, sier Øystein Endresen.
Han er rådgiver i Kristiansand kommune og har arbeidet med å etablere et pårørendenettverk. Dette arbeidet har fått statlig støtte.
 

Initiativet kom fra organisasjoner her i byen
som jobber med pårørende til personer som
har psykiske plager og strever med rus.


– Initiativet kom fra organisasjoner her i byen som jobber med pårørende til personer som har psykiske plager og strever med rus. Problemet var at disse tjenestene var ukoordinert, både seg imellom og i forhold til det kommunale helsearbeidet. De ønsket å gjøre det lettere for pårørende som trengte hjelp, ønsket også å gjøre det lettere for pårørende å finne fram i det kommunale systemet, forteller Endresen.

Målet er at pårørende skal oppleve å møte et koordinert pårørendearbeid. En prosjektmearbeider er nå tilsatt i deltidsstilling for å strukturere: Hvem er målgrupper, hvem gjør hva?
 

Målet er at pårørende skal oppleve
å møte et koordinert pårørendearbeid.


Det skal lages informasjonsmateriell til pårørende, og knyttes kontakter inn til kommunens helsearbeid.

– Min kongstanke er at vi må prøve å få støtte til å etablere en pårørendekoordinator, slik som for eksempel Stavanger kommune har gjort, sier rådgiver Øystein Endresen.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten