IMG_0557%20(1)

← Gå tilbake

Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 27.05.19

Lover færre skjema og mer støtte til hjelp

Regjeringen har gitt en garanti som skal sørge for at familier med barn med spesielle behov sikres en kvalifisert koordinator som kan bidra med utarbeidelse av individuell plan og sikre tilgang til eksisterende hjelpetilbud.
– Vi vet at mange foreldre som har barn med spesielle behov har slitt, og sliter, med å finne fram i hjelpesystemet. Det er et virvar av skjemaer. Ofte må foreldrene forholde seg til svært mange hjelpeinstanser, og de må selv sørge for at barna får den kvalifiserte hjelpen de trenger. Nå skal de få hjelp til å finne fram, de skal få hjelp av en koordinator som utarbeider en individuell plan for barnet og sikrer kontakter med hjelpeapparatet, sier Geir Jørgen Bekkevold, Kristelig Folkeparti-politiker og leder av Stortingets helse- og omsorgskomité.

Ordningen med en koordinator er ikke ny. Men ordningen med en lovfestet rett til koordinator, og en beskjed til Helsedepartementet om å gjøre skjemaveldet enklere, kom som et resultat av forhandlinger da Kristelig Folkeparti gikk inn i regjeringen.

– Nå skal foreldre kunne forholde seg til ett menneske og én dør. Dessuten skal blant annet hele hjelpestønadsordningen forenkles, sier Bekkevold.
 

Ofte må foreldrene forholde seg
til svært mange hjelpeinstanser,
og de må selv sørge for at barna
får den kvalifiserte hjelpen de
trenger. Nå skal de få hjelp til å
finne fram.


Hvordan dette skal skje i praksis, har han ikke svarene på. Detaljene i ordningen blir utredet av helsedepartementet nå. Likevel er han tydelig på at det å være koordinator ikke kan være bare én av mange arbeidsoppggaver.

– Jeg tenker at koordinatoransvaret må være knyttet til en person. Hvis det bare blir en bit av en stilling, er jeg redd for at ordningen ikke vil fungere. Helsedepartementet jobber nå for å få et opplegg slik at alle kommuner skal få et likeverdig tilbud, sier Bekkevold.

Om veien videre mot målet, sier han:

– Garantien vil koste penger, og regjeringen vil prioritere dette i sine budsjetter, sier Geir Jørgen Bekkevold.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten