luke-chesser-LfSuZbuqzco-unsplash

← Gå tilbake

Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 05.01.17

Pårørende kjenner seg tryggare med teknologi

For fire år sidan starta Lindås kommune utanfor Bergen ei omfattande utprøving av nye heimetenester basert på omsorgsteknologi.
Gamle tryggleiksalarmar vart erstatta med forskjellige sensorar som reagerer på avvik frå normalt bevegelsesmønster og aktivitetsnivå.
 

No søv eg godt
om nettene.

– Pårørande til person med demens

Den hittil største utprøvinga av omsorgsteknologi i kommune-Norge viser at eldre blir buande lenger heime, kjenner seg minst like trygge som før, og behovet for sjukeheimsplassar går ned.

Pårørande seier ôg at dei kjenner seg tryggare.

– No søv eg godt om nettene, sa ein pårørande til person med demens.
 

Som pårørande er eg veldig takksam for at ho
har alarmen, ellers kunne eg ikkje orke at ho
skulle bu aleine.


Les meir om korleis brukarar og pårørande har tatt imot den nye omsorgsteknologien her.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Rødt-politikaren Mímir Kristjánsson frå Stavanger er 35 år, og har stort sett vore pårørande heile livet. Det vil merkast i innsatsen han skal leggja ned på Storinget i komande periode, lovar han.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten