Eva%20Jensaas

← Gå tilbake

1561456971811
Gunder Christophersen
Journalist
Publiseringsdato: 17.12.18

Reisedekning viktig for å inkludere barn som pårørende

– Vi klarer ikke å gjøre jobben vår om ikke barn som pårørende får dekket reisen hit til sykehuset, sier kreftsykepleier Eva Jensaas ved UNN – Universitetetssykehuset i Nord-Norge.
Regjeringen vil i neste års budsjett bruke 25 millioner kroner for at barn som har en forelder på sykehus skal få råd til reisen. Det er en utfordring Eva Jensaas og hennes kolleger i Tromsø har sett i årevis. Nå håper de på en større mulighet til å gi barn som pårørende bedre informasjon og støtte når en av foreldrene er til behandling. VG skriver også om saken – og har intervjuet den 41 år gamle kreftpasienten Cathrine Hansen fra Sortland som har med seg mann og to barn til Tromsø da han hadde sin tredje cellegiftbehandling.

Denne reisen ville ha kostet familien rundt 10.000 kroner. Nå fikk de den dekket fordi kreftklinikken på UNN hadde midler i et gavefond. Hansen sier til VG at turen har gjort at barna nå kan snakke åpent om sykdommen i barnehagen.
 
– At de fikk være med, gjorde det mer ufarlig for dem. Det har også gjort det lettere for meg ved at jeg ikke lenger er så bekymret for hva de tenker og lurer på. Når jeg har en dårlig dag, opplever jeg også at barna forstår hvorfor, viser omtanke og trøster meg, sier hun til VG.
 
De 25 millionene som regjeringen har lagt inn i neste års statsbudsjett regnes som en liten seier for de ansatte på UNN. Allerede i 2013 startet de dialogen med departementet om denne problemstillingen. Med hjelp av blant annet BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, ble det til slutt gjennomslag for at barn må få dekket reiseutgiftene.
 
– Utfordringene er nok størst her i nord. UNN er regionsykehus for både Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. En reise fra for eksempel Vadsø til Tromsø kan fort komme på mange tusen kroner, sier Jensaas til Pårørendesenteret.no.
 
Nå håper hun det blir enkle og praktiske løsninger gjennom Pasientreiser slik at mange kan benytte seg av ordningen.
 
– Det er viktig for de familiene at barna inkluderes. Vi har sett at det gjør det lettere å mestre situasjonen for både foreldre og barn, sier Jensaas til VG.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Rødt-politikaren Mímir Kristjánsson frå Stavanger er 35 år, og har stort sett vore pårørande heile livet. Det vil merkast i innsatsen han skal leggja ned på Storinget i komande periode, lovar han.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten