← Gå tilbake

Bethi
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist
Publiseringsdato: 28.04.21

Samvalg viktig også for pårørende

Som pasient har man en lovfestet rett til å bli involvert i beslutninger knyttet til behandlingen. Denne retten kalles «samvalg» og er viktig ikke bare for pasienten, men også fra et pårørendeperspektiv, mener Anne Torill Brimsø, fagkonsulent ved Pårørendesenteret.
LMF Norge har laget en videoserie som belyser temaet. Klikk på bildet over for å se en av videoene.

Helsenorge.no definerer «samvalg» som «en prosess der pasienten sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som egner seg best for vedkommende.» Målet er å oppnå informerte valg.
 
Formålet med samvalg er å styrke pasienter ved å gi økt innflytelse og ved å trekke frem hva som er viktig for den enkelte pasienten. Ved samvalg får pasienten informasjon om fordeler og ulemper ved ulike alternativer og vurderer disse opp mot hverandre gjennom aktiv støtte av helsepersonell.
 
Det er tre spørsmål som pasienten og helsepersonellet snakker om: Hvilke behandlingsalternativer finnes? Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene? Hvor sannsynlig er det at pasienten vil oppleve disse fordelene og ulempene?
 

Alt som vi blir bevisst,
kan vi gjøre noe med.

– Anne Torill Brimsø 


Pårørende en ressursbank

Pårørendesenterets Anne Torill Brimsø påpeker at enkelte pasientgrupper ikke har krefter til å forholde seg til samvalgsretten. I så måte er de pårørende svært viktige.
 
– Pårørende er i mange tilfeller som en ressursbank for dem de er glad i, og blir viktige i samtale med legen om behandlingsmuligheter og alternative behandlingsformer, påpeker hun.
 
– For pasienter som selv kan ta imot denne type informasjon og aktivt gå inn i den, kan pårørende være en viktig samtalepartner, fortsetter fagkonsulenten.

 
Bevisste valg

– Samvalgsretten gir oss muligheten til å ta bevisste valg og gir en sterkere stemme som medborgere. Dette er en lovfestet rett som bidrar til at flere pasienter får behandling i tråd med sine preferanser og pårørende kan her være en viktig medspiller, mener Brimsø.
 
Kilder: helsenorge.no og fhi.no
Video delt med tillatelse.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten