AKTUELT%20Sykesenger

← Gå tilbake

Bethi
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist
Publiseringsdato: 15.07.19

Sykehus innfører gjestesenger for pårørende

I det nye sykehuset på Ullandhaug i Stavanger, skal pasienter med behov for det, kunne ha overnattingsgjester på rommet.
Gjestesengene skal på dagtid fungere som en benk i vinduet. Ved behov, trekkes benken ut og gjøres om til seng der pårørende kan overnatte.
 

Legger til rette for pårørende

Det var Front Bygg Stavanger AS som nylig fikk tilslaget om leveranse av de kompakte gjestemodulsengene til det nye sykehuset som er under oppføring. 

– To av byggene er bygget standardisert for å sikre at en ikke må bygge om dersom behovene endrer seg, sier prosjektdirektør Kari Gro Johanson til Stavanger Aftenblad.

Hun opplyser at sykehuset ikke har satt noen kriterier for at pasienter skal få ha pårørende på overnattingsbesøk.
 
– Vi tenker at de pårørende kan få være på rommet så mye de ønsker, sier hun. Overnattingene vil være gratis, men de pårørende må selv kjøpe eventuell mat de behøver i kantine eller kiosk på sykehuset.
 
Sykehuset er planlagt for til sammen 640 enerom.
 

Dialog viktig

Daglig leder Unn Birkeland ved Pårørendesenteret sier det er positivt at det nye sykehuset legger opp til større medvirkning fra pårørende.
 
– Samtidig må sykehuset være bevisste på at mange pårørende kan være slitne. Vi må være sikre på at de pårørende ikke kjenner på press og forventning om å bidra på en måte som de ikke er i stand til å møte, sier Birkeland som imidlertid tror god dialog mellom helsearbeiderne og de pårørende vil bidra til at slike situasjoner i liten grad forekommer.

Birkeland oppfordrer pårørende til å komme med sine innspill til regjeringens pårørendestrategi enten det gjelder saker som denne eller andre forhold. Dine innspill kan gis her.
 
Foto: SUS2023/Nordic office of architecture

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten