running

← Gå tilbake

Bethi
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist
Publiseringsdato: 10.05.21

Verdens Aktivitetsdag 10. mai

Verdens Aktivitetsdag som markeres hvert år 10. mai er en viktig dag ikke minst for pårørende, som en påminner om å ikke glemme å ta vare på seg selv.
På Pårørendesenteret pleier vi å benytte oksygenmasken som et bilde på dette: I flyet er beskjeden at vi skal ta på oss masken selv først – før vi hjelper andre.
 

Etablert av Gro Harlem Brundtland

Verdens aktivitetsdag, eller «Move for Health Day» som dagen heter internasjonalt, ble etablert av Gro Harlem Brundtland, tidligere leder for Verdens helseorganisasjon (WHO), i 2003.
 
Den globale oppmerksomheten rettes mot fysisk aktivitet som kilde til glede og overskudd, helsegevinstene ved fysisk aktivitet og aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer. Norge er ett av mange land som markerer dagen.
 

Aktiv hverdag

Barn og unge anbefales å være aktive minst 60 minutter i løpet av dagen. Voksne og eldre anbefales å være moderat aktive i minst 30 minutter hver dag eller 3,5 timer i løpet av uken. Aktiviteten kan deles opp i bolker på ti minutters varighet, for eksempel rask gange.
 
Årets tema er «Aktiv hverdag», og  WHOs mål for dagen er å:
  • Øke befolkningens bevissthet om helsegevinstene ved fysisk aktivitet og fysisk aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer
  • Argumentere for fordelene ved fysisk aktivitet og vise til gode eksempler
  • Øke befolkningens deltakelse på alle arenaer
  • Fremme helsefremmende atferd og livsstil i et videre perspektiv (Kilde: Helsedirektoratet)

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten