← Gå tilbake

Pårørendelinjen - et landsdekkende hjelpetilbud

Av Pårørendesenteret - Et lavterskel tilbud, uavhengig av diagnose og relasjon
Ring Pårørendelinjen på 90 90 48 48, eller bruk chatten nede til høyre. 

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Evy Ann Øglend har vore pårørande heile livet, først som dotter, deretter som mor. Ho har aktivt valt å ha som haldning at det ikkje er meir synd på henne enn på andre, og at livet alltid kompenserer. Difor kan ho ha eit godt og rikt liv som pårørande.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten