← Gå tilbake

«IVARETATT?» er utarbeidet med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve hele livet.
 


Tilbakemelding fra kommunens egne pårørende

Kommuner kan gis tilgang til å hente ut statistikk om hvordan pårørende i egen kommune opplever å bli ivaretatt i forhold til lovpålagte krav og sterke anbefalinger fra Helsedirektoratet. Forutsatt tilstrekkelig antall besvarelser, vil man også kunne sortere og hente ut data for ulike tjenesteområder. Markedsføring innad i egen kommune er derfor viktig. Statistikk kan i tillegg hentes ut på fylkesnivå og landsbasis.

Her kan du laste ned en oversikt over temaene som er inkludert i undersøkelsen.
 


Framdrift i eget pårørendearbeid

Ved å hente ut årlige rapporter vil man kunne få synliggjort områder med behov for tiltak, og områder man lykkes med. Fra en periode til en annen kan kommunen sammenligne rapporter og se om tiltak knyttet til pårørende fører fram. Uthenting av statistikk kan gjøres årlig i perioden 20. april til 30. november. Første uthentingsperiode er i 2022.
 


Kostnadsfri tilgang og bruk

Kommuner som ønsker å ta i bruk «IVARETATT?» kan fra 20. april 2022 ta kontakt ved å sende e-post til post@pårørendeundersøkelsen.no. Det gis en tilgang per kommune, fortrinnsvis til kommunalsjef i helse og omsorg eller tilsvarende stilling. Tilgang til å hente ut statistikk er kostnadsfritt. Den som gis tilgang på må vegne av kommunen signere avtale i forhold til bruk av «IVARETATT?»
 


Markedsføringsmateriell

Vi har utarbeidet et utvalg plakater til bruk på ulike flater. Filene kan fritt lastes ned og tas i bruk ved å klikke på bildene under.
Screenshot%202021-11-26%20at%2008_49_32
Utskriftsvennlig plakat
Screenshot%202021-11-26%20at%2008_49_49
Plakat til inforskjerm
Screenshot%202021-11-26%20at%2008_49_41
Plakat til infoskjerm
IVARETATT
Bilde til sosiale medier
Logostripe%20Ivaretatt

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten