← Gå tilbake

Klage

Når du som nærmeste pårørende representerer den som er syk, har du rett til å klage dersom du vurderer at den som er syk ikke har fått oppfylt sine rettigheter. Som nærmeste pårørende kan du også klage dersom du mener du ikke har fått mulighet til å ivareta rettighetene til den som er syk, godt nok.
Som nærmeste pårørende kan du klage (på vegne av pasient som ikke kan klage selv) på:
 • Nødvendig helse- og omsorgstjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten (blant annet behandling, oppfølging, utskrivelse og ventetid)
 • Å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Vurdering og fornyet vurdering
 • Fritt behandlingsvalg
 • Individuell plan og koordinator
 • Syketransport
 • Informasjon og medvirkning
 • Vern mot spredning av opplysninger
 • Samtykke til helsehjelp
 • Journalinnsyn
 • Samvær for barn med foreldre i helseinstitusjon
 • Barns rett til aktivitet i helseinstitusjon
 • Helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen

Som nærmeste pårørende kan du også klage på at du ikke får oppfylt dine rettigheter som nærmeste pårørende. 


Les mer om hvor du kan sende klagen, saksgang og hva du kan skrive i klagen her.

Ved bruk av tvang i Psykisk helsevern er klageinstansen kontrollkommisjonen på det enkelte helseforetak. Les mer om dette her.
Ta kontakt med pasient- og brukerombudet i ditt fylke ved behov for bistand til å klage.

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten