← Gå tilbake

Samarbeid med helsetjenesten

Godt samarbeid og god samhandling mellom deg som pårørende og helse- og omsorgstjenesten gir best helhetlig hjelp. Her presenteres noen av rettighetene knyttet til pårørendes mulighet til å medvirke i behandlingen av den som er syk, utover det som handler om utveksling av informasjon.
shutterstock_321261992_medium

Pårørende er en ressurs og bør møtes som en samarbeidspartner ut fra den rollen de innehar, samtidig som de trenger oppmerksomhet og omtanke fra tjenesteapparatet.

Helsedirektoratet, 2014

Pårørende utøver betydelige omsorgsoppgaver for sine nærmeste. Det hersker det ingen tvil om. Det kom i 2017 ut en veileder rettet mot helse- og omsorgspersonell. Utgangspunktet for veilederen er at de fleste pårørende ønsker å være en ressurs for sin nærmeste når han eller hun er syk. Det understrekes samtidig at helse- og omsorgstjenestene har ansvar for å bidra til at du kan mestre dine omsorgsoppgaver uten at det går ut over din egen helse i større grad enn nødvendig.

Det meste av pårørendes samarbeid og samhandling med helse- og omsorgspersonell er ikke direkte regulert av lovverket, men er god praksis. Anbefalinger til helse- og omsorgspersonell om hvordan de bør involvere og støtte dere som er pårørende beskrives i en nasjonal pårørendeveileder.

Under følger områder som er regulert ved lov:
Rett til å være tilstede når helsehjelp ytes
Når den som er syk mangler eller har nedsatt samtykkekompetanse
Rett til å medvirke ved utarbeidelse og oppfølging av individuell plan
Rett til nødvendig oppfølging når du følger opp helsehjelpen

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Evy Ann Øglend har vore pårørande heile livet, først som dotter, deretter som mor. Ho har aktivt valt å ha som haldning at det ikkje er meir synd på henne enn på andre, og at livet alltid kompenserer. Difor kan ho ha eit godt og rikt liv som pårørande.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten