Ta vare på barn & unge

Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor.
Shutterstock / Evgeny Atamanenko
Nettressurser direkte rettet mot barn som pårørende
Besøk gjerne UngePårørende.no - vår nettressurs for unge pårørende mellom 7-18 år.

Målet med nettsiden er å nå ut til alle barn og unge pårørende som i dag ikke får hjelp enten fordi voksne rundt dem ikke vet om behovet eller fordi de oppfatter at dette allerede er ivaretatt. Siden kan også fungere som en igangsetter for gode, oppklarende samtaler mellom voksne og barn.

Kanskje uroer du deg for hva barna oppfatter og hvordan de opplever endringene sykdommen medfører? Kanskje er mor plutselig hjemme på dagtid? Kanskje får dere hyppig besøk av helsepersonell hjemme? Kanskje er far lei seg hele tiden? Livet er ikke slik det pleier å være. I slike situasjoner trenge barn og unge voksenhjelp.

For barn og unge kan sykdom påvirke tryggheten deres og opplevelsen av å være beskyttet og passet på. De bekymrer seg og lurer på hva som skjer. Samtidig ønsker de å hjelpe til. Som foreldre er det viktig å huske at barn og unge er gode observatører. De observerer sine omgivelser og tillegger mening til det som skjer. Noen ganger konstruerer de forklaringer og sammenhenger som ikke er virkelige, som for eksempel at det er deres skyld at mor eller far er blitt syk. Vær oppmerksom på at barn og unge er gode til å finne ut hva foreldrene «tåler» av spørsmål. De kan noen ganger holde tilbake egne reaksjoner og spørsmål for å hindre at foreldrene får det vanskeligere.

De fleste barn som er pårørende klarer seg bra, men noen utvikler egne problemer. Dette er problemer som kan melde seg i oppveksten eller bli synlige når barna blir voksne.
 

Ethvert barn og enhver familie opplever vanskelige perioder – de hører livet til. Det viktigste er hvordan man lever med vanskeligheter og hvordan man møter dem

Fra «Hvordan hjelper jeg barnet mitt», Voksne for barn 2006

Noen foreldre kan kjenne at det er vanskelig å ivareta barna når sykdom rammer. Selv om du som voksen ønsker det aller beste for barna dine, er det ikke alltid lett å ha krefter nok til å gjøre det du ønsker. Det er ikke uvanlig å kjenne på dårlig samvittighet og bekymring for barnets trivsel og livssituasjon. Alle barn og foreldre er forskjellige og takler vanskelige situasjoner ulikt.
 

Du som forelder kjenner ditt barn best. Likevel
kan det være vanskelig å vite hva som er lurt å
gjøre, særlig i en situasjon preget av sterke følelser
og store krav til hva du skal håndtere.


Å vite at egen sykdom gir barna vanskelige dager, er ikke godt å tenke på. Noen voksne kan kjenne på skyld og skam for egen situasjon. Andre igjen har så mye sinne og uro, at det rett og slett er vanskelig å legge merke til og ta innover seg hvordan barna har det.  

Ingen kan med sikkerhet si at et barn vil utvikle egne problemer. Noen situasjoner er imidlertid mer risikofylte enn andre, blant annet:
  • Sykdommen er en familiehemmelighet
  • Barnet har ikke tilstrekkelig informasjon og holdes utenfor
  • Barnet mangler beskyttelse for krenkende handlinger, både verbal og fysisk utagering. For barna er det skadelig både å bli utsatt for vold og å være vitne til vold og aggresjon
  • Familien har et lite sosialt nettverk
  • Flere samtidige belastninger som sykdom, skolevansker, fattigdom og rusbruk i familien
​De fleste barn som er pårørende får den hjelpen, støtten og kjærligheten de trenger gjennom sin egen familie og andre nære omsorgspersoner. Det er særlig tre ting som kjennetegner disse familiene:​

Tidlig ute: Selv om det aldri er for sent å gjøre noe, er det alltid best å begynne så tidlig som mulig. Da slipper barn og unges bekymringer å vokse seg store.

​Åpen og inkluderende: Åpenhet bidrar til fellesskap og mestring. Hvis alle i familien inkluderes i det som skjer, blir alle regnet med og verdsatt. Barn trenger denne tilhørigheten og tryggheten.

Tilpasset barna: Barn er forskjellige og har ulike behov. Involveringen tar hensyn til barnas alder, personlighet og modenhet .
 
Kilde: BarnsBeste

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


– Jo, Viste Strandhotel er et vanlig hotell også. Folk kan overnatte her, vi har hotellfrokost. Og som et vanlig hotell kan vi arrangere konferanser, vielser, bursdager, forteller hotellsjef Elisabeth Lied.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten