Ta vare på deg selv

Å være pårørende til noen som er rammet av alvorlig sykdom eller alvorlig nedsatt funksjonsevne, er krevende. Du, den som er syk og resten av familien trenger at du også har fokus på deg selv og din helse.  
Når du står nær en som er syk, vil det viktigste være at den som er syk får så god behandling som overhodet mulig. Tjenestene må dekke behovene og være lett tilgjengelige. Få pårørende er opptatt av hva de selv trenger for å håndtere situasjonen. Egne behov kjennes uvesentlige.

Det behøver ikke å være noen motsetning mellom å støtte den som er syk og samtidig ivareta seg selv. Det å være aktivt deltakende og ta nødvendige pauser henger nøye sammen. Gjennom å ta vare på deg selv, kan du forebygge egen helsesvikt og sikre at du klarer å utføre de omsorgsoppgavene du ønsker å utføre – over tid.
 

Ingen kan klare alt når sykdom
rammer. Senk kravene og unn
deg selv et pusterom når du kan.
Å la andre hjelpe, kan gjøre veien
videre litt lettere. Husk at godt
nok, er godt nok.


Vi har alle ulike måter å håndtere belastende hendelser på. Det som er best for deg trenger ikke å være den beste løsningen for andre. Vi reagerer ulikt. Belastninger og følelsesmessige reaksjoner vil også være forskjellige i ulike situasjoner og sykdomsfaser.
 

Hvordan skal du klare å ta vare på deg selv?

Akutte situasjoner og kriser
Når sykdom vedvarer
Når sykdom fører til død

Sorg

Det fins like mange måter å sørge på som det finnes sørgende. Enhver må finne sitt tempo og sin måte å forholde seg til og bearbeide sorgen på. Livet blir ikke det samme igjen. Sorg er ikke en prosess med en fast start og et definert sluttpunkt. Tap av en du er glad i er noe du må forholde deg til, tilpasse deg og leve med livet ut.
 

Sorg tar energi og tid
– mye energi og lang tid.


Vanlige sorgreaksjoner er:
  • Fysiske reaksjoner som smerte, tretthet, søvnløshet, økt sensitivitet og nedsatt immunforsvar
  • Følelsesmessige reaksjoner som tristhet, sinne, skyldfølelse, skam, lengsel og lettelse
  • Tankemessige reaksjoner som konsentrasjonsvansker, hukommelsesvansker, påtrengende minner, søken etter mening, kontroll og trygghet
  • Atferdsmessige reaksjoner som gråt, rastløshet, passivitet, sosial tilbaketrekning og bruk av beroligende midler
  • Endringer i forholdet til andre mennesker
Hvilke endringer skjer i livets siste timer?

Hvordan kan du som pårørende håndtere dødsfallet og det som skjer på en best mulig måte? 
Les mer om dette på:
nhi.no

Vanlige spørsmål om døden:
kreftforeningen.no

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten