← Gå tilbake

Selvhjelpsgrupper

Som pårørende har mange glede og nytte av å møte andre pårørende som har vært i lignende situasjoner. Fellesskapet beskrives av mange som svært viktig for å få til nødvendige endringer.
shutterstock_1143280898
Det å møte mennesker som har opplevd noe av det samme som en selv, kan gjøre endringsprosesser lettere. En selvhjelpsgruppe er en gruppe mennesker som møtes jevnlig for å snakke om det som er vanskelig i et forpliktende fellesskap. Det kan være godt å møte noen som har gått veien før deg. I selvhjelpsgrupper er man i større grad opptatt av å dele erfaringer heller enn å gi råd. 

Selvhjelpsgruppa er et verksted for endringsarbeid i et fellesskap basert på gjensidighet, tillit og respekt. Deltakerne bringer med seg kunnskap inn i gruppa i kraft av egne erfaringer. Alle er i fellesskap ansvarlige for gruppas drift og utvikling. I en selvhjelpsgruppe jobbes det med å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet. Samspillet og aktivering av tanker og følelser som oppstår mellom deltakerne er viktig for prosessen.
 

Takk for at det finnes en gruppe,
et møte, medlemmer som orker å
lytte, og som hjelper meg opp igjen.

– Elisabeth, pårørende

Selvhjelpsgrupper er etablert i mange ulike sammenhenger, i frivillige organisasjoner, i Lærings- og mestringssentre, i lokalsamfunn og frivillighetssentraler. Mange oppstår også spontant. Det finnes selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser og selvhjelpsgrupper for pårørende uavhengig av diagnoser.

Du finner noe informasjon under «Finn hjelp og fellesskap der du bor». Du kan også ringe din kommune og etterspørre hvilke tilbud som finnes der, eller se på selvhjelpnorge.no.

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


– Jo, Viste Strandhotel er et vanlig hotell også. Folk kan overnatte her, vi har hotellfrokost. Og som et vanlig hotell kan vi arrangere konferanser, vielser, bursdager, forteller hotellsjef Elisabeth Lied.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten