← Gå tilbake

SOAL mestringsverktøy

SOAL – Et verktøy som kan gjøre det enklere å forholde seg til en langvarig sykdomsprosess
Film: Aktør Ingvil Aarrestad Godeset
Å bli bevisst på egne tanker og bekymringer kan være et første trinn på veien før du kan sortere dem. SOAL står for stopp, observer, aksepter og la gå

SOAL står for stopp, observer, aksepter og la gå, og er et verktøy som kan hjelpe deg å gjenkjenne og sortere tanker, følelser og bekymringer.  

Du er kanskje i en situasjon der du kjenner deg overveldet. Tanker går i ring. Bekymringer for framtiden, fortvilelse over nåtiden og vonde tanker om fortiden fyller deg. I slike situasjoner er det vanskelig å tenke klart.

SOAL handler om å bli bevisst på situasjonen du er i gjennom først å stoppe opp, deretter observere deg selv og situasjonen du er i. Gjennom observasjon kan du få en bedre oversikt over hvilke tanker og bekymringer du har. Når du har denne oversikten, kan du spørre deg selv: Hva  kan du gjøre noe med, hva må du akseptere og hvilke bekymringer må du bare la gå.
 

SOAL trinn for trinn:


Stopp opp et øyeblikk.

Før du kan få oversikt over dine bekymringer er det nødvendig at du stopper opp og observerer situasjonen. Det er lettere sagt enn gjort. Når tankene flyter, bekymringene fyller deg og det er vanskelig å holde fast i en tanke før den neste bekymringstanken dukker opp, er det vanskelig å jobbe systematisk med å sortere følelser og tanker.

Du må derfor bestemme deg for at nå skal du stoppe opp et øyeblikk.

Ha først fokus på kroppen din; kjenn at du sitter ordentlig ned på stolen, rett i ryggen og med føttene i gulvet. Trekk deretter pusten godt ned i magen og pust ut. Når du stopper opp, er ikke målet at du skal finne løsninger på noe som helst. Når du stopper opp, er målet at du skal komme i en tilstand der du blir i stand til å observere deg selv og din egen situasjon fra utsiden. Det høres enkelt ut, men kan være veldig vanskelig.

Mindfulness-baserte tilnærminger kan hjelpe deg å få kontakt med pusten og deg selv.

 

Observer deretter deg selv fra utsiden.

Hvilken situasjon er du i akkurat nå? Hvordan har sykdommen påvirket deg og ditt liv, din helse, dine relasjoner og din hverdag? Hva har endret seg etter at det å være pårørende ble en sentral del av livet ditt? Noter gjerne ned tankene dine.

TIPS

Tenk at du sitter på en tribune på en fotballbane og observerer situasjonen din nede på banen. Hva foregår der nede egentlig? Hvilken situasjon befinner du og den som er syk seg i? Er det noen repeterende mønster som går igjen? Hvordan har resten av familien det? Hvilken støtte har du og familien fra andre? Hvordan har du det? Å sette seg på tribunen og observere livet sitt fra utsiden er for mange en nyttig øvelse.

Aksepter at livet er som det er

Det er mange ting du ikke kan gjøre noe med. Du er ikke behandler, lege, hjemmehjelp, revisor eller politi. Du er pårørende.

Prøv å legge merke til om du i perioder ikke klarer å akseptere at livet er som det er. Du har lov til å reagere og ha de følelsene du har. Tenk over hva du kan leve med, og hva du ikke kan akseptere. Vær bevisst på hvilke valg du gjør.


Det å akseptere at situasjonen er som den er, betyr ikke at du har mistet håpet om endringer og gode dager.

 

La gå

Se om du til slutt kan klare å la noen av dine bekymringer og vonde tanker gå. Hvilke bekymringer kan du ikke gjøre noe med? Hvilke tap har du ikke annet valg enn bare å forholde deg til? Noen ganger kan det å la noe gå innebære å gi slipp på forventninger og urealistiske ønsker.

Å la noen av de mest repeterende tankene våre gå, kan være sorgfullt eller skremmende, men det hører nøye sammen med å akseptere at ting er som de er.

Å la noe gå, er også å lage plass til noe nytt.

 

Til slutt:

Å gå gjennom trinnene i SOAL når du kommer i vanskelige situasjoner, krever øvelse. Gjennom å tillate deg å stoppe opp, bruke tid på å observere og dermed få en oversikt over hva du står i, kan du kanskje med tiden klare å sortere bekymringene dine litt raskere -  og dermed forebygge at du blir overveldet og utmattet.

SOAL handler dypest sett om å ta vare på deg selv.
Hvis du ikke tar vare på deg selv, er det vanskelig å ta vare på andre.

 

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten