Ta vare på den syke

Å leve tett innpå noen som sliter med sykdom, er krevende. Roller endres, hverdagslivets rutiner forandres og samspillet mellom dere utfordres. Å være åpen og snakke sammen om hvordan du som pårørende kan støtte og bistå den som er syk, er grunnleggende for å bevare et godt fellesskap.
Du som pårørende står i en særstilling som støtte og omsorgsperson når alvorlig sykdom rammer. Du kjenner den som er syk best. Dere har gjerne en felles historie, sterke følelsesmessige bånd og deler hverdagslivet sammen. Ingen er viktigere støttepersoner ved alvorlig sykdom enn pårørende.

Mange opplever at angsten og maktesløsheten avtar når de deltar aktivt i behandlingen. De beskriver at det gir en oversikt og kontroll i tillegg til at det er godt å få lov til å bidra.  

Jeg fant faktisk styrke og kraft i å være mye sammen med Mari. I perioder måtte jeg også sette egne følelser til side for å klare alle oppgavene – i ettertid kan jeg ikke se å ha tatt noen skade av det. Uttrykket «å støtte for å støttes» ble et slags motto for meg – jeg hjalp meg selv ved å hjelpe andre

Fra «Til deg som er pårørende», Kreftforeningen, s.7

Å støtte og ta vare på noen som sliter med alvorlig sykdom, oppleves for mange som dypt meningsfullt selv om det noen ganger kan være vanskelig. Det er ikke alltid enkelt å forstå det som skjer, og du kan kanskje være usikker på hvordan du best kan hjelpe. Kan du noen ganger «ta over» vel mye? Kan du andre ganger være så redd for å invadere den som er syk at du ikke gjør det du burde gjort? Du ønsker kanskje å hjelpe, men vet ikke hva du skal si eller gjøre?

Når voksne rammes av sykdom, er det personen selv som er hovedansvarlig og bestemmer hvordan han/hun vil involvere sine nærmeste. Gjennom å snakke godt sammen kan dere finne en måte å bidra på, som alle er enige om. Misforståelser kan unngås og unødvendige konflikter forebygges. Målet er å legge til rette for fellesskap og deltakelse gjennom god dialog, tydelige avklaringer knyttet til involvering, enighet om strategier og felles forståelse og fokus.

I situasjoner der den som er syk ikke innehar samtykkekompetanse vil din rolle som representant og rettighetshaver (nærmeste pårørende) være utvidet. Mer om samtykkekompetanse finner du her.
 

Husk: Ta vare på deg selv.
Du kan ikke hjelpe andre
hvis du faller sammen selv.


Relasjon og roller

Hvem som rammes av sykdom, type sykdom og forløp samt hvilken rolle vedkommende har i livet ditt er selvfølgelig avgjørende for hvordan du som pårørende skal bistå, hvor sterkt du er berørt, hvilke oppgaver du får og hvordan hverdagslivet ditt endres.  
Når den som er syk er barnet ditt
Når den som er syk er din samlivspartner
Når den som er syk, er en kollega
Når den som er syk, har en livslang funksjonsnedsettelse

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten