← Gå tilbake

Fremtidsfullmakt

Som pårørende til en person som har en alvorlig sykdom eller står i fare for å utvikle alvorlig sykdom, er det grunn til å vurdere å ta opp med nærpersonen om han eller hun vil opprette en fremtidsfullmakt.
Det kan også være aktuelt å vurdere om en selv som pårørende har behov for en slik fremtidsfullmakt.

En forutsetning for opprettelse av fremtidsfullmakt er at den som oppretter den har evne til å forstå fullmaktens betydning. Det er derfor lurt å vurdere fremtidsfullmakt på et tidlig tidspunkt før sykdom har blitt så alvorlig at den som skal opprette fullmakten ikke lenger har forståelse for hva det innebærer å gi en annen i oppgave å ta vare på ens interesser, enten det er personlige eller økonomiske forhold.
Kilder: Bøckmann, Kari og Alice Kjellevold (2021) Pårørende i helse- og omsorgstjenesten, En klinisk og juridisk innføring. 3. utgave Bergen: Fagbokforlaget (kommer i 3. utgave i løpet av våren 2021)
Fremtidsfullmakt
Dette er en fremtidsfullmakt
Når bør man skrive fremtidsfullmakt?
Krav til fullmaktsgiver og fullmektig
Dette skal fremtidsfullmakten inneholde
Slik skal fremtidsfullmakten utformes
Oppbevaring og ikrafttredelse
Stadfestelse av fremtidsfullmakten
Fullmektigens oppgaver
Advokatbistand
Mer informasjon om fremtidsfullmakt

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten