← Gå tilbake

Klage

Når du som nærmeste pårørende representerer den som er syk, har du rett til å klage dersom du vurderer at den som er syk ikke har fått oppfylt sine rettigheter. Som nærmeste pårørende kan du også klage dersom du mener du ikke har fått mulighet til å ivareta rettighetene til den som er syk, godt nok.
Som nærmeste pårørende kan du klage til Fylkesmannen på avgjørelser om:
 • Nødvendig helse- og omsorgstjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten
 • Å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Vurdering og fornyet vurdering
 • Fritt behandlingsvalg
 • Individuell plan og koordinator
 • Syketransport
 • Informasjon og medvirkning
 • Vern mot spredning av opplysninger
 • Samtykke til helsehjelp
 • Journalinnsyn
 • Samvær for barn med foreldre i helseinstitusjon
 • Barns rett til aktivitet i helseinstitusjon
 • Helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen
 • Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming
Ta kontakt med pasient- og brukerombudet i ditt fylke ved behov for bistand til å klage.

Pårørende kan anmode Fylkesmannen om vurdering av pliktbrudd (brudd på bestemmelser i loven).

Klager som omhandler rett til behandling i utlandet rettes til Klagenemnda for behandling i utlandet.

Ved bruk av tvang i Psykisk helsevern er klageinstansen kontrollkommisjonen på det enkelte helseforetak.

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten