← Gå tilbake

Samarbeid med helsetjenestene

Samarbeid og samhandling mellom deg som pårørende og helsetjenesten gir den beste helsetjenesten til den som er syk. I denne artikkelen presenteres noen av rettighetene knyttet til pårørendes mulighet til å medvirke i behandlingen av den som er syk, utover det som handler om utveksling av informasjon.
shutterstock_321261992_medium

Pårørende er en ressurs og bør møtes som en samarbeidspartner ut fra den rollen de innehar, samtidig som de trenger oppmerksomhet og omtanke fra tjenesteapparatet.

Helsedirektoratet, 2014

Familier og andre pårørende utøver betydelige omsorgsoppgaver for sine nærmeste og utgjør en sentral del av vårt samfunns totale omsorgsressurs. Det er nylig kommet en ny nasjonal pårørendeveileder rettet mot helse- og omsorgspersonell. Utgangspunktet for veilederen er at de fleste pårørende ønsker å være en ressurs for sin nærmeste når han eller hun er syk. Det understrekes samtidig at helsetjenestene har ansvar for å bidra til at du kan mestre dine omsorgsoppgaver uten at det går ut over din egen helse i større grad enn nødvendig.

Det meste av pårørendes samarbeid og samhandling med helsepersonell er ikke direkte regulert av lovverk. Under følger områder som er regulert ved lov:
 
Rett til å være tilstede når helsehjelp ytes
Når den som er syk mangler eller har nedsatt samtykkekompetanse
Rett til å medvirke ved utarbeidelse og oppfølging av individuell plan
Rett til nødvendig oppfølging når du følger opp helsehjelp
Rett til opplæring, rådgivning og veiledning
Pårørendes rettigheter ved bruk av tvang overfor den som er syk

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten