← Gå tilbake

Parforhold

Å håndtere og mestre alvorlig sykdom i familien innebærer også å ta vare på parforholdet. I denne artikkelen kan du lese om hva dere bør være oppmerksom på dersom dere er foreldre til et alvorlig sykt barn eller har barn med langvarige funksjonsnedsettelser.
Å snakke godt sammen
Det er helt vanlig å kjenne at man har for liten tid og for få krefter til å ivareta hverandre følelsesmessig som par når familien er rammet av sykdom. Når dere endelig har tid sammen, er kanskje det dere trenger alle mest, å sove? Kanskje opplever dere at dere har for lite tid og overskudd til å se og være sammen med de andre barna? Kanskje innebærer omsorgen nattevåk, ekstra mye stell, trening, medisinering og tilsyn? Kanskje innebærer sykdommen at den ene av dere må oppholde seg lenge på sykehus av gangen, mens den andre ivaretar hverdagslivet med andre barn hjemme? Ofte må foreldre i slike situasjoner gjøre aktiviteter og delta på sosiale sammenkomster hver for seg. Det blir lite tid til paret. 
 

Alvorlig sykdom og/eller funksjonsnedsettelser innebærer at hverdagslivet endrer seg dramatisk. Tid sammen er gjerne mangelvare.

Energien til å gjøre det lille ekstra for hverandre er fraværende. Intimiteten forsvinner. Det ligger mye gjensidig omsorg og støtte i praktisk samarbeid, men et samliv skal innebære mer enn dette. Kanskje er det sånn at omfanget av oppgaver dere har er så stort at forholdet mellom dere kjennes mer som et arbeidsfellesskap enn et kjærlighetsforhold? Slik vil det være i perioder. Utfordringene kommer dersom slike perioder blir permanente.
 
En viktig beskyttende faktor i vanskelige livssituasjoner er følelsesmessig støtte fra samlivspartner. Denne støtten kan vanskelig erstattes av noen annen form for støtte verken fra venner, slektninger eller helsepersonell. Det er krevende og en smertefull tilleggsbelastning om dere som par ikke klarer å gi hverandre denne støtten. Det bidrar til en sterk følelse av ensomhet. Hvis man ikke greier å være hverandres venn når livet røyner på, er det for noen mer krevende å være sammen enn det å være alene.

For noen foreldre kan det være aktuelt å gå på kurs. Se mer om dette her.

Forhold som kan påvirke parforholdet positivt:

  • Å kunne dele tanker og følelser omkring situasjonen
  • Å anerkjenne hverandres innsats
  • Å ha en opplevelse av at dere mestrer dette sammen som et team og fordeler oppgaver på en god måte
  • Å ta beslutninger sammen
  • Å akseptere at dere har forskjellige måter å mestre på og ulike måter å sørge på
  • Å gjøre gode ting for hverandre i hverdagen ved gode blikk, små kjærtegn, berøring og støttende ord
  • Å planlegge felles pusterom bare for dere to

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten