Avlastning

Som pårørende har du rett til å ha et liv som omhandler mer enn det å være omsorgsgiver for den som er syk. Gode støtteordninger og avlastningstiltak kan forebygge at du som pårørende opplever egen helsesvikt.
shutterstock 417115363
Du som pårørende kan ha rett til tiltak som kan lette omsorgsoppgavene dine. Rettigheten gjelder både for deg som er frivillig omsorgsyter (den som er syk skadet er over 18 år) og for deg som er forelder med foreldreansvar for mindreårige barn. Målet med avlastningstiltak skal hindre at du blir overbelastet og gi deg og familien mulighet til nødvendig fritid og ferie, yrkesaktivitet, familieliv og deltakelse i andre samfunnsaktiviteter.

Det vil selvsagt alltid være betydningsfullt at avlastningen er av en slik kvalitet at du opplever tilbudet som reelt avlastende, at det er både forutsigbart, fleksibelt og forsvarlig.


Tjenesten du kan ha rett til kan tilbys i eller utenfor hjemmet, i eller utenfor institusjon og som dagaktivitetstilbud, døgntilbud eller helgetilbud. Avlastningstilbudet bør utvikles i samarbeid med den som er syk eller har en funksjonsnedsettelse og deg. Helsedirektoratets veileder (2017) påpeker at avlastning kan gis uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose, at den bør tilbys tidlig som et forebyggende tiltak og være tilpasset familiens mål med avlastningen, f.eks.: søvn, trygghet, mulighet til sosiale aktiviteter, mulighet til å bruke tid sammen med søsken, m.m.

Det er du som kan si noe om hvilke avlastningstiltak du og din familie ønsker å benytte dere av.

Ta kontakt med tildelingskontor eller liknende i kommunen dersom du trenger avlastning.

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


For to år sidan hadde Jonatan på atten nyleg flytta ut frå heimen til foreldra på Fister. Ungguten skulle bli bilmekanikar og gjekk i lære. Så fekk han kyssesjuka.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

HJELP DER DU BOR

I vår landsdekkende karttjeneste finner du gode hjelpetiltak lokalt og nasjonalt.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet