Rettigheter

Rettigheter regulert ved lov er ikke det samme som god klinisk praksis. Selv om det ikke er rettighetsfestet at familien som helhet og enhet, utover nærmeste pårørende og barn som pårørende, skal gis tilbud, vil dette som regel være god praksis.
Helsedirektoratet vektlegger et familiefokus i sine anbefalinger om hva som vurderes å være god praksis i helsetjenestene i møte med familier der en er blitt syk, skadet eller har en funksjonsnedsettelse.

Følgende rettigheter for familier er imidlertid regulert ved lov:


Avlastning


Familier har rett til å ha et liv som omhandler mer enn det å være omsorgsgiver for den som er syk. Avlastningstiltak kan forebygge at du som pårørende opplever egen helsesvikt, det kan gjøre at dere får nødvendige pauser fra omsorgsoppgavene og gi mer tid til søsken. Les mer om avlastning her.


Opplæring, rådgivning og veiledning


Opplæring, rådgivning og veiledning vil ofte være en forutsetning for at du som pårørende skal kunne forstå og mestre situasjonen. Fokus i opplæringen kan være både på sykdom og behandling, men også hvordan dere som familie som helhet kan håndtere situasjonen.  Les om opplæring, rådgivning og veiledning her.


Barn som pårørende


Helsepersonell skal bistå foreldre med å ta vare på barn som er pårørende. Det er lovbestemt. Les mer om dette her.

I spesialisthelsetjenesten er alle enheter pålagt å ha barneansvarlig personell. Les mer om dette her
 

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Eit yrke her i landet har utelukkande pårørande som målgruppe. Gravferdskonsulentane eller bedemennene som dei også blir kalla.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

HJELP DER DU BOR

I vår landsdekkende karttjeneste finner du gode hjelpetiltak lokalt og nasjonalt.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet