Rettigheter


Test test test test
 

Test test test test
 
shutterstock 315224291
Helsedirektoratet vektlegger et familiefokus i sine anbefalinger om hva som vurderes å være god praksis i helsetjenestene i møte med familier der en er blitt syk, skadet eller har en funksjonsnedsettelse.

Følgende rettigheter for familier er imidlertid regulert ved lov:


Avlastning


Familier har rett til å ha et liv som omhandler mer enn det å være omsorgsgiver for den som er syk. Avlastningstiltak kan forebygge at du som pårørende opplever egen helsesvikt, det kan gjøre at dere får nødvendige pauser fra omsorgsoppgavene og gi mer tid til søsken. Les mer om avlastning her.


Opplæring, rådgivning og veiledning


Opplæring, rådgivning og veiledning vil ofte være en forutsetning for at du som pårørende skal kunne forstå og mestre situasjonen. Fokus i opplæringen kan være både på sykdom og behandling, men også hvordan dere som familie som helhet kan håndtere situasjonen.  Les om opplæring, rådgivning og veiledning her.


Barn som pårørende


Helsepersonell skal bistå foreldre med å ta vare på barn som er pårørende. Det er lovbestemt. Les mer om dette her.

I spesialisthelsetjenesten er alle enheter pålagt å ha barneansvarlig personell. Les mer om dette her
 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet